Sinestezi Nedir? Sinestezi Testi

Sinestezi, bir duyusal veya algısal deneyimin diğer bir duyu veya algıya sebep olması durumudur. Diğer bir deyişle, bir duyunun tetiklenmesi sonucu başka bir duyuyla ilgili deneyimler yaşanmaktadır. Örneğin, renklerin ses olarak algılanması veya harflerin belirli renklerle ilişkilendirilmesi sinestezi örneklerindendir.

Sinestezi testi, sinestezisi olan bireyleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu testler, duyusal deneyimlerin ve algıların ölçülmesine dayanmaktadır. “Sinestezi miyim?” diye merak edenler için  çeşitli çevrimiçi kaynaklar ve uzmanlar tarafından geliştirilmiş testler bulunmaktadır.

Sinestezi Nedir?

Sinestezi, bir duyusal veya algısal deneyimin diğer bir duyu veya algıya sebep olması durumunu tanımlar. Bu durum, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve bir duyuyu tetikleyen uyarıcıların, başka bir duyuyla ilgili deneyimler yaşatmasıyla karakterizedir. Örneğin, bir kişi ‘A’ harfini kırmızı olarak algılayabilir ya da diğer bir kişi bir nota duyduğunda, mavi bir renk görebilir.

Sinestezi Neden Olur?

Sinestezi, genetik faktörler ve beyin gelişimi sırasındaki değişiklikler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan duyusal birleşme fenomenidir. Sinestezinin oluşumunu daha iyi anlamak için yapılan araştırmalar, sinestezinin beyin yapısında ve işleyişinde bazı temel farklılıklarla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Beyin görüntüleme çalışmaları, sinestezik bireylerde beynin farklı bölgeleri arasında daha fazla bağlantı olduğunu gösterir. Özellikle, duyusal bölgeler arasında daha güçlü bağlantılar vardır. Bu durum, sinestezide belirgin bir rol oynayan beyindeki sinir ağlarındaki yapısal farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, sinestezik bireylerin beyinlerindeki nörotransmitter düzeylerinde ve etkinliklerinde farklılıklar olduğu düşünülmektedir. Bu farklılıklar, beynin duyusal bölgeleri arasındaki iletişimin artmasına ve duyuların karışmasına yol açabilir.

Sinestezi, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve yaşam boyu devam eder. Ancak, bazı durumlarda sinestezi yetişkinlikte de başlayabilir. Bu, özellikle duyusal deneyimlerin arttığı veya değiştiği zamanlarda olabilir. Sinestezi, bireylere farklı duyusal deneyimler yaşatan ilginç bir fenomen olsa da, genellikle hayatlarını olumsuz yönde etkilemez. Aksine, bazı sinestezik bireyler, farklı duyusal deneyimlerinden dolayı sanatsal yeteneklerine veya hafıza becerilerine katkıda bulunan özelliklere sahip olabilirler.

Sinestezi Kimlerde Görülür?

Sinestezi, toplumun yaklaşık %4’ünde görülür ve her yaştan, cinsiyetten ve etnik kökenden insanlar arasında bulunabilir. Bu durum, genellikle genetik olarak aktarılır, bu nedenle sinestezik bireylerin ailelerinde sinestezi vakaları bulunması daha olasıdır. Hem erkeklerde hem de kadınlarda sinestezi görülebilir, ancak bazı araştırmalar kadınlarda sinestezi görülme oranının biraz daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu farklılık, cinsiyete bağlı genetik faktörlerin veya hormonal düzenlemelerin sinestezi oluşumunu etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Sinestezi, genellikle çocukluk döneminde fark edilmeye başlar. Çocuklar, renkleri ve şekilleri öğrenmeye başladıklarında, sinestezik deneyimlerini ifade etmeye başlayabilirler. Örneğin, bir çocuk belirli harfleri veya sayıları renklerle ilişkilendirebilir. Bu tür deneyimler genellikle yaşam boyu sürecek şekilde devam eder. Sinestezi türleri arasında dağılım farklılıkları gözlemlenebilir. Örneğin, grafem-renk sinestezi en yaygın sinestezi türlerinden biri olarak bilinirken, diğer türler daha az yaygındır. Ayrıca, sinestezi türleri ve deneyimleri bireyler arasında büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir.

Sinestezik bireylerin yaşamlarına etkisi genellikle olumsuz değildir. Aksine, sinestezi, bazı durumlarda bireylerin hafıza, yaratıcılık ve sanatsal becerilerine katkıda bulunabilir. Örneğin, ses-renk sinestezi olan müzisyenler, müzikal yapıları daha iyi anlayabilir ve yaratıcı süreçlerinde renkli deneyimlerinden yararlanabilirler.

Sinestezi Belirtileri Nelerdir?

Sinestezi belirtileri, kişiden kişiye değişir ve farklı sinestezi türleriyle ilgilidir. Belirtiler, bireylerin duyusal deneyimlerinin karışması şeklinde ortaya çıkar. İşte bazı sinestezi belirtileri:

Grafem-renk sinestezi belirtileri:

 • Harfler, rakamlar ve/veya sembollerle belirli renkler arasında güçlü ve istikrarlı bağlantılar kurma.
 • Okurken veya yazarken otomatik olarak bu renkli ilişkileri deneyimleme.

Ses-renk sinestezi belirtileri:

 • Müzik notaları, enstrümanlar veya seslerle belirli renkler ve şekiller arasında güçlü ve istikrarlı bağlantılar kurma.
 • Müzik dinlerken veya sesler duyarken, zihinsel olarak bu renkli ve şekilli deneyimleri yaşama.

Sayı-dizi sinestezi belirtileri:

 • Sayıların görsel olarak düzenli bir dizi, şekil veya düzende görülmesi.
 • Matematiksel işlemler sırasında bu düzenin ve sayılar arasındaki mekansal ilişkilerin zihinsel olarak kullanılması.

Tat-dokunma sinestezi belirtileri:

 • Tat alma duyusuyla ilgili duyumlar yaşarken, belirli dokular veya dokunma hisleriyle ilişkilendirme.
 • Yemek yerken veya içecek içerken, dudaklar, dil ve ağız içinde dokunma hissine bağlı olarak lezzetin değişmesi.

Sözcük-tat sinestezi belirtileri:

 • Belirli kelimeleri, cümleleri veya sesleri duyduğunda belirli tatlar deneyimleme.
 • Konuşma veya dinleme sırasında bu tatları otomatik olarak algılama.

Ayna sinestezi belirtileri:

 • Başkalarının dokunma hissiyatını veya fiziksel deneyimlerini kendine ait gibi hissetme.
 • Başkalarıyla empati kurma ve onların fiziksel duyumlarını anlama yeteneği.

Bu belirtiler, sinestezi yaşayan bireyler için tipik olarak hoş ve zenginleştirici deneyimlerdir. Bununla birlikte, sinestezi belirtileri, bireylerin yaşamlarında stresli veya rahatsız edici olabilecek durumlara yol açabilir. Örneğin, yoğun müzikal ortamlarda ses-renk sinestezi yaşayan bir kişi, görsel uyaranların aşırı hale gelmesi nedeniyle rahatsız olabilir.

Sinestezi Belirtileri Nelerdir?

Sinestezi Türleri Nelerdir?

Sinestezi, farklı duyusal deneyimlerin karışması şeklinde ortaya çıkan nörolojik bir fenomendir ve çeşitli türleri vardır. Sinestezi çeşitleri şunlardır:

 • Grafem-renk sinestezi: Bu türde, harfler, rakamlar ve/veya semboller belirli renklerle ilişkilendirilir. Bu bağlantılar kişisel ve istikrarlıdır, yani bireyler için aynı harf veya rakam her zaman aynı renkle ilişkilidir. Grafem-renk sinestezi, okuma ve yazma deneyimini renkli hale getirebilir.
 • Kromestezi (Ses-renk sinestezi): Kromestezi, seslerin ve müzik notalarının renkler ve görsel desenlerle ilişkilendirilmesidir. Müzik dinlerken veya sesler duyarken, sinestezik bireyler belirli renkler ve şekiller görebilirler. Bu, müzikal yapıların ve seslerin daha iyi anlaşılmasına ve yaratıcı süreçlerinde kullanılmasına yardımcı olabilir.
 • Leksikogustatif sinestezi: Bu tür sinestezi, kelimelerin, cümlelerin ve kavramların tatlarla ilişkilendirilmesiyle ilgilidir. Belirli kelimeleri duyduğunda veya okuduğunda, sinestezik bireyler belirli tatları deneyimleyebilirler. Bu, sözlü veya yazılı iletişim sırasında benzersiz duyusal deneyimler yaşamalarına neden olur.
 • Sayı-uzay sinestezi (Sayı-dizi sinestezi): Bu tür sinestezi, rakamların ve sayıların mekansal düzenlemelerle ilişkilendirilmesiyle ilgilidir. Sinestezik bireyler, sayıları görsel olarak düzenli bir dizi, şekil veya düzende görürler. Bu düzen ve sayılar arasındaki mekansal ilişkiler, matematiksel işlemler sırasında zihinsel olarak kullanılabilir.
 • Ayna sinestezi: Bu sinestezi türünde, bireyler başkalarının dokunma hissiyatını veya fiziksel deneyimlerini kendi bedenlerinde hissederler. Bu, başkalarıyla empati kurma ve onların fiziksel duyumlarını anlama yeteneğini etkileyebilir.
 • Tat-dokunma sinestezi: Bu sinestezi türünde, bireyler yiyecekleri ve içecekleri tattıklarında belirli dokular ve dokunma hisleri deneyimler. Bu, yemek ve içecek tercihlerine ve lezzet deneyimlerine etki edebilir.
 • Olfaktorik-gustatif sinestezi: Bu türde, bireyler kokuları ve tatları birbirleriyle ilişkilendirirler. Belirli bir koku, sinestezik bireyin ağzında belirli bir tat duymasına neden olabilir. Bu, yemek ve içecek deneyimlerinin yanı sıra, kokularla ilgili anıların hatırlanmasında da etkili olabilir.
 • Dokunma-görsel sinestezi: Bu sinestezi türünde, bireyler dokunma duyusunu kullanarak görsel bilgilerle ilişkilendirebilirler. Örneğin, bir nesnenin dokusunu hissederken, sinestezik birey aynı zamanda görsel bir desen veya renk deneyimleyebilir.
 • Dokunma-ses sinestezi: Bu türde, bireyler dokunma duyusunu kullanarak seslerle ilişkilendirebilirler. Bir nesneye dokunduklarında veya belirli dokuları hissettiklerinde, sinestezik bireyler aynı zamanda belirli sesler veya müzikal notalar duyabilirler.
 • Emosyonel sinestezi: Bu sinestezi türünde, bireyler duygularını duyusal deneyimlerle ilişkilendirebilirler. Örneğin, bir kişi mutlu olduğunda, belirli bir renk veya koku deneyimleyebilir. Bu tür sinestezi, duyguların daha yoğun ve duyusal bir şekilde yaşanmasına yol açabilir.

Sinestezi türleri, bireylerin duyuları arasındaki farklı bağlantılara ve karışıklıklara bağlı olarak değişir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Sinestezik bireyler, yaşamlarında bu özel bağlantılar ve deneyimler sayesinde benzersiz ve zenginleştirici duyusal dünyalara sahip olabilirler. Aynı zamanda, sinestezi, bireylerin yaratıcılık, hafıza ve empati gibi alanlarda öne çıkan becerilere sahip olmalarına da katkıda bulunabilir.

Sinestezi Testi

Sinestezi testleri, bireylerin sinestezi yaşayıp yaşamadıklarını belirlemek için kullanılır. Bu testler, duyusal deneyimlerin ve algıların ölçülmesine dayanarak sinestezinin tipik belirtilerini ve özelliklerini saptamaya çalışır. Sinestezi testleri, çeşitli çevrimiçi kaynaklar ve uzmanlar tarafından geliştirilmiş olup, farklı sinestezi türlerini tespit etmek için kullanılabilir.

 • Konsültasyon ve gözlem: Sinestezi şüphesi olan bireyler, öncelikle bir nöropsikolog, nörolog veya sinestezi uzmanı ile görüşmelidir. Uzmanlar, bireyin semptomlarını ve deneyimlerini değerlendirebilir ve sinestezi belirtileri arayabilirler.
 • Grafem-renk sinestezi testi: Bu test, renkler ve harfler veya rakamlar arasında istikrarlı ve güçlü bağlantılar kurma yeteneğini ölçer. Bireylerden, tekrarlanan sunumlar boyunca harfler ve rakamlar için tutarlı renk seçimleri yapmaları istenir. Testin çeşitli versiyonları çevrimiçi olarak mevcuttur.
 • Ses-renk sinestezi testi: Bu test, bireylerin sesleri ve müzikal notaları renklerle ilişkilendirme yeteneğini ölçer. Test sırasında, katılımcılardan tekrarlanan sunumlar boyunca belirli sesler için tutarlı renk seçimleri yapmaları istenir.
 • Leksikogustatif sinestezi testi: Bu test, kelimelerin ve kavramların tatlarla ilişkilendirilmesini ölçer. Katılımcılardan, belirli kelimeler için tutarlı tat seçimleri yapmaları istenir.
 • Uyaran karışıklığı testi: Bu test, bireylerin sinestezik deneyimlerini farklı duyusal uyaranlarla ilişkilendirme yeteneğini değerlendirmeye yardımcı olur. Örneğin, katılımcılara renkli harfler ve rakamlar sunulur ve hangi renklerin uyaranlarla doğru bir şekilde eşleştirildiğini belirlemeleri istenir.
 • Kişisel anlatılar ve özgeçmiş: Sinestezi uzmanları, bireylerin kendi sinestezik deneyimlerini anlatmalarını ve detaylarını sağlamalarını isteyebilir. Bu bilgiler, sinestezi türlerini ve bireyin yaşadığı belirtileri daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.
 • Nörolojik ve görüntüleme testleri: Bazı durumlarda, sinestezi uzmanları beyin görüntüleme tekniklerini kullanarak sinestezi belirtileri arayabilirler. Bu yöntemler arasında manyetik rezonans görüntüleme (MRI), fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ve diğer nörolojik testler bulunmaktadır. Bu testler, sinestezik bireylerin beyin yapıları ve işlevlerindeki farklılıkları ortaya çıkararak sinesteziyi doğrulamaya yardımcı olabilir.

Sinestezi testleri, bireylerin sinestezi belirtileri ve deneyimlerini değerlendiren ve çeşitli sinestezi türlerini tespit etmeye yardımcı olan araçlardır. Bu testler, sinestezi şüphesi olan bireylerin yaşamlarındaki duyusal bağlantıları ve deneyimleri daha iyi anlamalarına ve doğru tanı alarak uygun destek ve yönlendirmelerden faydalanmalarına yardımcı olabilir.

Sinestezi Tedavisi

Sinestezi, bir hastalık olarak değerlendirilmediği için, genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Bununla birlikte, sinestezi yaşayan bireyler, duyusal deneyimlerini anlamak ve yaşamlarına uyum sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirebilirler. İşte sinesteziyle başa çıkmaya yardımcı olabilecek bazı yaklaşımlar:

 • Eğitim ve farkındalık: Sinestezi yaşayan bireyler, durumlarını daha iyi anlamak ve başkalarına açıklamak için eğitim ve farkındalık kazanmalıdır. Bu, sinestezi türleri, belirtiler ve yaşam boyu etkileri hakkında bilgi edinmeyi içerebilir. Ayrıca, sinestezik deneyimleri anlamak ve kabul etmek, bireylerin bu durumu olumlu bir şekilde benimsemelerine yardımcı olabilir.
 • Başkalarıyla iletişim: Sinestezi yaşayan bireyler, deneyimlerini aile, arkadaşlar ve öğretmenlerle paylaşarak, sosyal ve duygusal destek alabilirler. Başkaları, sinesteziyle yaşamanın zorlukları ve faydaları hakkında daha fazla bilgi edinerek, sinestezik bireylere daha anlayışlı ve destekleyici bir ortam sağlayabilir.
 • Stres yönetimi ve rahatlama teknikleri: Sinestezi, bazı bireyler için yoğun duyusal deneyimler ve duyusal aşırı yüklenme ile ilişkilendirilebilir. Stres yönetimi ve rahatlama tekniklerini öğrenmek, bu bireylerin sinestezik deneyimleriyle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Meditasyon, derin nefes alma ve ilgi alanlarına odaklanma gibi yöntemler, sinestezik bireylerin duyularını dengelemelerine ve rahatlamalarına yardımcı olabilir.
 • Sanatsal ve yaratıcı ifade: Sinestezi, sanatsal ve yaratıcı yeteneklerin gelişmesine katkıda bulunabilir. Bireyler, sinestezi deneyimlerini sanat, müzik, dans veya yazı gibi yaratıcı alanlarda ifade ederek, duyusal deneyimlerini paylaşabilir ve bu durumun getirdiği avantajlardan yararlanabilirler.
 • Uzman desteği: Sinestezi yaşayan bireyler, durumlarının daha karmaşık veya zorlayıcı yönleriyle başa çıkmak için profesyonel yardım alabilirler. Nöropsikologlar, nörologlar ve sinestezi uzmanları, sinestezi yaşayan bireylere yaşamlarına uyum sağlama ve başarıyla başa çıkma stratejileri geliştirme konularında destek olabilirler. Ayrıca, sinestezi yaşayan bireyler, duygusal ve sosyal zorluklarla başa çıkmak için terapistler ve danışmanlarla görüşebilirler.

Sinestezi tedavisi gerekli olmamakla birlikte, sinestezi yaşayan bireyler, yaşamlarında bu durumu daha iyi anlamak, kabul etmek ve yönetmek için çeşitli stratejiler ve destekler kullanabilirler. Bu yaklaşımlar, sinestezik bireylerin duyusal deneyimlerini olumlu bir şekilde benimsemelerine ve yaşamlarında başarıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Sinestezik Ne Demek?

Sinestezik, sinestezi deneyimi yaşayan kişilere verilen isimdir. Sinestezik bireyler, bir veya birden fazla duyu arasında olağandışı bağlantılar kurarak, diğer insanlardan farklı algılar ve duyusal deneyimler yaşarlar.

Sinestezi Nasıl Anlaşılır?

Sinestezi, bireyin duyusal deneyimlerini ve belirtilerini değerlendirerek anlaşılabilir. Sinestezi testleri ve uzman değerlendirmeleri, bu süreçte önemli bir rol oynar. Testler ve değerlendirmeler, farklı duyular arasındaki bağlantıları ve sinestezik deneyimlerin düzenliliğini belirlemeye yardımcı olur.

Sinestezi Örnekleri

Sinestezi örnekleri şunları içerir:

 1. Bir kişi, “A” harfini her zaman kırmızı olarak algılarken, “B” harfini yeşil olarak görüyor olabilir.
 2. Başka bir birey, belirli bir müzik notasyonunu dinlediğinde gözünde belirli bir renk canlanabilir.
 3. Bir kişi, belirli bir kelime veya kavramın tadını alabilir veya dokusunu hissedebilir.

Sinestezi ile İlgili Filmler

Sinestezi etkisi ve sinestezik deneyimler, bazı filmlerde de işlenmiştir. Bu filmler, sinesteziyi ve sinestezik karakterlerin dünyasını keşfetmek için izlenebilir. Sinestezi ile ilgili bazı filmler:

“The Soloist” (2009) – Müzik ve renkler arasındaki bağlantıları anlatan bir film.

“Synesthesia” (2005) – Bir suç ve gerilim filmi, sinestezik bir karakterin hikayesini anlatıyor.

Sinestezi, beynin farklı bölgeleri arasındaki olağandışı bağlantılar nedeniyle ortaya çıkan, duyusal ve algısal deneyimlerin karışımıdır. Sinestezi testleri, sinestezisi olan bireyleri tespit etmek için kullanılır. Bu nörolojik durum, bireylerin yaşamlarında genellikle olumsuz bir etkiye sahip olmaz ve özel bir tedavi gerektirmez.

× Benimle iletişime geçin