Narsist Ne Demek? Narsist Özellikleri Nelerdir?

 

Narsist, kendine aşırı düşkün olan ve başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını önemsemediği kişilik özelliklerine sahip bireyleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu özellikler, narsistik kişilik bozukluğu olarak adlandırılan ve sosyal ve mesleki alanlarda işlevselliği bozan bir duruma dönüşebilir. 

Narsist bireylerin tipik özellikleri arasında kendine aşırı değer biçme, ego şişkinliği, başkalarının ihtiyaç ve duygularını görmezden gelme, sürekli övgü ve takdir beklentisi, kıskançlık, başkalarının başarılarını küçümseme, ilişkilerde manipülasyon ve sömürü, eleştiriye tahammülsüzlük, savunmacılık, hırslı ve rekabetçi olma, sıklıkla hayal kırıklığı yaşama, tatminsizlik ve yüzeysel ile geçici ilişkiler kurma gibi davranışlar yer alır. Narsist özellikleri taşıyan bireyler, çevreleriyle sürekli çatışma içinde olabilir ve ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirler. Bu nedenle, profesyonel yardım alarak daha sağlıklı ilişkiler kurmaları ve yaşamlarında dengeyi sağlamaları önemlidir.

Narsist Ne Demek?

 

Narsist terimi, bireyin kendine aşırı düşkün olduğu ve başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını önemsemediği kişilik özelliklerine sahip olmasını ifade eder. narsistik kişilik bozukluğu ise, bu özelliklerin daha yoğun ve sürekli hale geldiği, sosyal ve mesleki alanlarda işlevselliği bozan bir durumdur.

 

Narsist Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

 

Narsist kişilerin özellikleri, genellikle dikkat çekici ve sosyal ilişkilerde sorunlara yol açabilen belirgin davranışlardır. Narsist bireylerin temel özellikleri şunlardır:

 

 • Aşırı özdeğerleme ve ego şişkinliği: Narsist kişiler, kendilerini diğerlerinden üstün görme eğilimindedir ve başarılarını abartarak sunarlar. Bu durum, gerçekçi olmayan beklentilere ve hedeflere yol açabilir.

 

 • Başkalarının ihtiyaç ve duygularını göz ardı etme: Narsist bireyler, başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlamakta zorlanır ve genellikle kendi çıkarlarını ön planda tutarlar.

 

 • Sürekli övgü ve takdir arayışı: Narsistler, sürekli olarak başkalarından övgü ve takdir beklerler. Bu nedenle, ilişkilerinde karşılıklı saygı ve sevgi yerine, kendilerini yücelten bir dinamik ararlar.

 

 • Kıskançlık ve başkalarının başarılarını küçümseme: Narsist kişiler, başkalarının başarılarını ve yeteneklerini kıskanır ve küçümserler. Bu durum, rekabetçi ve düşmanca tutumlar sergilemelerine neden olabilir.

 

 • İlişkilerde manipülasyon ve sömürü: Narsist bireyler, başkalarını kendi çıkarları için kullanma ve manipüle etme eğilimindedirler. İlişkilerinde, partnerlerinin duygularını ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek, kendi amaçlarına ulaşmak için çeşitli taktikler kullanabilirler.

 

 • Eleştiriye tahammülsüzlük ve savunmacılık: Narsist kişiler, eleştiriye karşı oldukça hassastırlar ve bu tür durumlarda savunmacı bir tutum sergilerler. Bu durum, öğrenme ve kişisel gelişim fırsatlarını kaçırmalarına neden olabilir.

 

 • Hırslı ve rekabetçi olma: Narsist bireyler, başarı ve üstünlük peşinde koşarlar. Bu nedenle, hırslı ve rekabetçi bir tutum sergileyerek, başkalarının zararına da olsa kendi çıkarlarını korumaya çalışırlar.

 

 • Sıklıkla hayal kırıklığı yaşama ve tatminsizlik: Narsistler, gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle sıklıkla hayal kırıklığına uğrarlar ve tatminsizlik yaşarlar. Bu durum, sürekli bir huzursuzluk ve mutsuzluk hali yaratır.

 

 • Yüzeysel ve geçici ilişkiler kurma: Narsist kişiler, derin ve anlamlı bağlar kurmakta zorlanır ve genellikle yüzeysel, geçici ilişkilere yönelirler. Bu durum, hem narsist bireyin hem de ilişkideki diğer kişinin duygusal ihtiyaçlarının karşılanamamasına yol açar.

 

Narsist bireylerin bu özellikleri, sosyal ve mesleki yaşamlarında çeşitli sorunlara yol açabilir. İlişkilerde güvensizlik, çatışma ve kopuşlar sık yaşanabilirken, iş ortamlarında da işbirliği ve verimlilik problemleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle, narsist özelliklere sahip bireylerin profesyonel yardım alarak, daha sağlıklı ilişkiler kurmaları ve yaşamlarında dengeyi sağlamaları önemlidir. Psikologlar ve psikiyatristler, terapi süreçleriyle narsist bireylerin öz farkındalıklarını artırarak, ilişki ve yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilirler.

 

Narsist Testi

 

Narsistlik belirtileri taşıdığını düşünen kişilerin, bu durumu belirlemek ve doğru bir teşhis alabilmek adına profesyonel yardım alması önemlidir. Psikiyatristler, kişinin yaşadığı zorlukları ve belirtileri dikkate alarak narsistik kişilik bozukluğu teşhisi koyabilirler. Bu süreçte, uzmanlar çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanarak kişinin kişilik özelliklerini, düşünce ve davranış kalıplarını analiz ederler.

 

Bazı öz değerlendirme testleri ve anketler, narsistlik belirtilerinin saptanmasında rehberlik edebilir; ancak bu testlerin sonuçları kesin bir teşhis için yeterli değildir. Bu testlerde genellikle, narsist kişilik özellikleriyle ilişkili düşünce ve davranışlara yönelik sorular bulunur. Bu soruların amacı, bireyin kendine değer biçme, empati yeteneği, ilişkilerdeki beklentileri, övgü ve takdir ihtiyacı, eleştiriye karşı tutumu, başkalarının başarılarına yaklaşımı ve rekabetçi eğilimlerini değerlendirmektir.

 

Uzmanlar, bu testler ve anketlerin yanı sıra, bireyin geçmiş ve mevcut yaşantılarına, ilişkilerine ve yaşadığı zorluklara dair bilgileri toplayarak daha detaylı bir değerlendirme yaparlar. Ayrıca, narsistik kişilik bozukluğunun belirtilerinin başka bir psikolojik rahatsızlıkla karıştırılmaması için dikkatli olunması gerekmektedir.

Narsist Tedavisi

 

Narsistik kişilik bozukluğu tedavisi, karmaşık ve süreç odaklı bir yaklaşım gerektirir. Tedavinin temel amacı, narsist bireyin öz farkındalığını artırmak, empati yeteneğini geliştirmek, ilişkilerde daha sağlıklı ve işlevsel davranışlar sergilemesini sağlamak ve yaşam kalitesini iyileştirmektir. Bu süreçte bireysel terapi, grup terapisi veya her ikisinin kombinasyonu kullanılabilir.

 

 • Bireysel Terapi: Bireysel terapi, narsist bireyin terapistle baş başa çalıştığı, güvenli ve destekleyici bir ortam sağlar. Terapist, bireyin düşünce ve davranış kalıplarını anlamaya çalışarak, sağlıklı değişimler için stratejiler geliştirir. Bireysel terapi sürecinde sıklıkla kullanılan terapi yöntemleri şunlardır:

 

 • Psikodinamik Terapi: Bu yaklaşım, bireyin bilinçdışı düşünce ve duygularını keşfetmeye odaklanır. Narsist özelliklerin kökenine inerek, bireyin çocukluk deneyimleri ve travmalarıyla bağlantıları anlaşılmaya çalışılır.

 

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, bireyin düşünce ve davranış kalıplarını anlamaya ve bunları daha sağlıklı ve işlevsel hale getirmeye yönelik bir terapi yöntemidir. Terapist, bireyin olumsuz ve narsist düşüncelerini tanımlayarak, bu düşüncelerin yerine daha gerçekçi ve sağlıklı düşünceler geliştirmesine yardımcı olur.

 

 • Grup Terapisi: Grup terapisi, narsist bireylerin başkalarıyla etkili ve sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Grup içinde, bireyler birbirlerinin deneyimlerini dinleyerek, empati ve anlayışı öğrenirler. Grup terapisi ayrıca, narsist bireylerin başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olur.

 

Narsist tedavi süreci, bireyin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre belirlenen hızda ilerler. Tedavinin başarısı, bireyin terapi sürecine ve önerilen stratejilere ne kadar bağlı olduğuna bağlıdır. narsistik kişilik bozukluğu tedavisi, bireyin yaşamında önemli ve kalıcı değişiklikler yapma potansiyeline sahiptir; ancak bu değişiklikler zaman alabilir ve sabır gerektirebilir. Tedavinin başarısı, bireyin terapi sürecine ve önerilen stratejilere ne kadar bağlı olduğuna bağlıdır. Ayrıca, terapistin deneyimi ve uyumu da tedavi sürecinde önemli bir rol oynar.

 

Gizli Narsist Özellikleri Nelerdir?

 

Gizli narsistler, narsist özellikleri daha az belirgin olan ve dışarıdan daha alçakgönüllü görünen kişilerdir. Gizli narsistler genellikle şu özelliklere sahiptir:

 

 • İlgi ve övgü için dolaylı yöntemler kullanma
 • İçten içe kendine değer biçme
 • Başkalarının başarılarını kıskanma ve kendini kurban olarak görme

 

Manipülatif Narsist Özellikleri Nelerdir?

 

Manipülatif narsistler, başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiren ve kontrol eden kişilerdir. Manipülatif narsistler şu özelliklere sahiptir:

 

 • Duygusal şantaj ve suçluluk hissi yaratma
 • Başkalarını küçük düşürme ve onların zayıf yönlerini kullanma
 • Yalanlar ve oyunlarla insanları etkileme

 

Obsesif Narsist Özellikleri Nelerdir?

 

Obsesif narsistler, kendilerine ve başkalarına karşı aşırı düşkün ve takıntılı davranan kişilerdir. Obsesif narsistler şu özelliklere sahiptir:

 

 • Sürekli olarak mükemmeliyetçi beklentilerle hareket etme
 • Başkalarının hayatlarına ve ilişkilerine aşırı derecede müdahale etme
 • Kontrol ihtiyacı hissetme ve başkalarının özgürlüğünü kısıtlama
 • Kıskançlık ve rekabetçilik üzerine yoğunlaşma
 • Kendi çıkarları ve amaçları için başkalarını kullanma eğilimi
 • Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını sürekli olarak görmezden gelme

 

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin, özellikle narsist özelliklerin yoğunluğu ve çeşitliliği nedeniyle, sağlıklı ilişkiler kurmaları ve sürdürmeleri zordur. Bu nedenle, narsistik belirtiler taşıdığını düşünen bir birey, bu durumu belirlemek ve tedavi etmek için profesyonel yardım almalıdır.

 

Tedavi sürecinde, terapistler narsist bireylere empati ve başkalarının perspektiflerini anlamayı öğretmeye çalışır. Ayrıca, bu bireylerin düşünce ve inançlarındaki hataları ve yanlışları ortaya çıkararak, daha sağlıklı ve gerçekçi bir benlik algısı geliştirmelerine yardımcı olurlar. Bu süreç, narsist bireylerin özsaygılarını ve ilişkilerini geliştirmelerine ve yaşamlarında daha fazla denge ve mutluluk bulmalarına olanak tanır.

 

Narsist Erkek Belirtileri

 

Narsist erkeklerin özellikleri arasında şunlar bulunur:

 

 • Kendilerine aşırı değer biçme ve ego şişkinliği
 • Başkalarının ihtiyaç ve duygularını görmezden gelme
 • Sürekli övgü ve takdir beklemek
 • Kıskançlık ve başkalarının başarılarını küçümseme
 • İlişkilerde manipülasyon ve sömürü
 • Eleştiriye tahammülsüzlük ve savunmacılık
 • Hırslı ve rekabetçi olma
 • Sıklıkla hayal kırıklığı yaşama ve tatminsizlik
 • Yüzeysel ve geçici ilişkiler kurma
Narsist Erkek Belirtileri

Narsist Kadın Belirtileri

Narsist kadınlar, narsist erkeklerle benzer özelliklere sahip olabilirler, ancak bazı farklılıklar da gösterirler:

 • İlgi ve övgü için dolaylı yöntemler kullanma
 • Kendine aşırı değer biçme ve ego şişkinliği
 • Başkalarının ihtiyaç ve duygularını görmezden gelme
 • Kıskançlık ve başkalarının başarılarını küçümseme
 • İlişkilerde manipülasyon ve sömürü
 • Eleştiriye tahammülsüzlük ve savunmacılık
 • Hırslı ve rekabetçi olma
 • Sıklıkla hayal kırıklığı yaşama ve tatminsizlik
 • Yüzeysel ve geçici ilişkiler kurma

 

Narsist İlişki Evreleri

 

Narsist ilişkilerin tipik evreleri şunlardır:

 

İdealize etme: Narsist kişi, partnerini başlangıçta aşırı övgüyle yüceltir ve mükemmel bir eş olarak görür.

 

Değersizleştirme: Narsist kişi, partnerinin hatalarını ve kusurlarını abartarak, onun değerini düşürmeye çalışır.

 

Terk etme: Narsist kişi, partnerini reddeder, terk eder veya başka birine yönelir.

 

Narsistler İyileşir mi?

 

Narsistlerin tedavi ile iyileşme şansı vardır. Bireysel terapi veya grup terapisi ile narsist bireylerin ilişkilerinde ve yaşamlarında daha sağlıklı davranışlar sergilemelerine yardımcı olacak teknikler kullanılabilir. Ancak, narsist kişilik bozukluğu olan bireylerin tedavi sürecine gönüllü olarak katılmaları ve değişime açık olmaları önemlidir. Tedavi sürecinde, terapistler narsist bireylere empati ve başkalarının perspektiflerini anlamayı öğretmeye çalışır. Ayrıca, bu bireylerin düşünce ve inançlarındaki hataları ve yanlışları ortaya çıkararak, daha sağlıklı ve gerçekçi bir benlik algısı geliştirmelerine yardımcı olurlar. Bu süreç, narsist bireylerin özsaygılarını ve ilişkilerini geliştirmelerine ve yaşamlarında daha fazla denge ve mutluluk bulmalarına olanak tanır.

 

Narsist İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır?

 

Narsist insanlarla başa çıkmak zorlu olabilir, ancak şu stratejiler uygulanarak daha kolay hale getirilebilir:

 

 • Sınırlar koyma: Narsist kişilerle olan ilişkilerde sağlıklı sınırlar belirleyin ve bu sınırları koruyun.

 

 • Kendinizi koruma: Narsist bireyin manipülasyon ve sömürüsüne karşı dikkatli olun ve kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı önemseyin.

 

 • Duygusal bağımlılıktan kaçınma: Narsist kişinin sizin üzerinizdeki duygusal etkisini azaltmak için bağımsız olmaya çalışın.

 

 • Övgü ve takdir beklentilerini yönetme: Narsist bireyin sürekli övgü ve takdir beklentisini anlayarak, onunla daha dikkatli iletişim kurun ve bu beklentilere fazla kapılmayın.

 

 • Empati ve anlayış gösterme: Narsist kişinin arkasındaki güvensizlik ve özsaygı sorunlarını anlayarak, ona karşı daha anlayışlı ve empatik olun.

 

 • Profesyonel yardım alın: Eğer narsist bir kişiyle başa çıkmak sizin için zorlaşıyorsa, bir terapist veya danışmanla çalışarak stratejiler geliştirin ve destek alın.
× Benimle iletişime geçin