Depresyon Testi Nedir? Depresyon Testi Nasıl Yapılır?

Depresyon testi, bireylerin depresyon belirtilerinin varlığını ve şiddetini değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu testler, kişinin duygu, düşünce ve davranışları hakkında bilgi verir. Depresyon testi, genellikle bireyin son haftalardaki duygusal ve fiziksel durumu hakkında sorular içerir. Birey, bu soruları kendi deneyimlerine göre yanıtlar. Testin sonunda elde edilen puan, belirli bir değerlendirme kriterine göre yorumlanır. Ancak, bu testlerin sonuçları kesin bir tanı için yeterli değildir. Profesyonel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Depresyon Testi Nedir?

 

Depresyon testi, bireylerde depresyon belirtilerinin varlığını ve yoğunluğunu değerlendirmeye yönelik psikometrik bir araçtır. Bu testler, duygusal durum, düşünceler, davranışlar ve bazen fiziksel semptomlar hakkında bilgi toplamayı amaçlar. Genellikle, katılımcıların son birkaç hafta içerisindeki deneyimleri ve duygusal halleri üzerinden soruları yanıtlamaları beklenir.

Bunlar, çoğunlukla öz-bildirim formunda hazırlanmıştır ve kişinin kendi duygu ve düşüncelerini derecelendirmesini sağlar. Depresyon testleri, belirtilerin şiddetinin ve türünün değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak kabul edilir. Ancak bu testlerin sonuçları, tek başına depresyon tanısı koymak için yeterli değildir. Bu testlerin başlıca amacı, potansiyel bir problemi tespit ederek profesyonel yardım arayışını teşvik etmektir.

 

Depresyon Testlerinin Önemi

 

Depresyon testleri, depresyon belirtilerinin erken aşamalarda tespit edilmesinde kritik bir rol oynar. Depresyonun erken evrelerde teşhis edilmesi, etkili tedavi stratejilerinin zamanında uygulanmasını sağlar ve böylece bireyin yaşam kalitesini artırır. Tedaviye erken başlama, genellikle daha kısa süreli ve daha az yoğun tedavi anlamına gelir.

Dahası, bu testler tedavinin ilerleyişini izlemek için de değerlidir. Bireyin tedaviye nasıl tepki verdiğini değerlendirmek ve gerekirse tedavi planını ayarlamak için kullanılırlar. Depresyon şiddeti, zamanla değişebilir ve bu değişiklikler, tedavinin etkinliği hakkında kritik bilgiler sağlar.

Tedavi sürecinde, depresyon testleri düzenli aralıklarla tekrarlanabilir. Bu, terapistlerin ve psikiyatristlerin bireyin ilerleyişini yakından izlemelerine ve tedavi planındaki herhangi bir değişikliği gerektiren belirtileri erken tespit etmelerine olanak tanır.

 

Depresyon Testleri Nelerdir?

 

Depresyonun teşhisi ve şiddetinin belirlenmesi için kullanılan çeşitli değerlendirme araçları ve testler bulunmaktadır. Bu testler, bireyin duygusal, bilişsel ve fiziksel belirtilerini değerlendirerek depresyonun varlığı ve şiddeti hakkında bilgi sağlar. Ancak bu testlerin sonuçları tek başlarına bir tanı koymak için yeterli değildir. Sonuçlar bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve bireyin genel durumu, tıbbi geçmişi ve diğer belirtileri göz önünde bulundurularak bir tanı konmalıdır. Yaygın kullanılan bazı depresyon testleri:

 • Beck Depresyon Envanteri (BDI): 21 maddenin yer aldığı bir öz-bildirim ölçeği. Bireyin son iki hafta içerisindeki depresyon belirtilerinin şiddetini değerlendirir.
 • Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D): Uzman bir klinisyen tarafından uygulanan bir değerlendirme ölçeği. Depresyonun şiddetini ölçmek için kullanılır.
 • Montgomery-Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği (MADRS): Depresyonun şiddetini değerlendirmek için kullanılır. Genellikle bir uzman tarafından uygulanır.
 • Çocuklar için Depresyon Envanteri (CDI): 7-17 yaş arası çocuklarda depresyon belirtilerini değerlendirmek için kullanılır.
 • Hasta Sağlık Anketi-9 (PHQ-9): DSM-IV’teki majör depresyon tanı kriterlerini temel alarak son iki hafta içinde yaşanan depresif belirtileri değerlendirir.
 • Zung Öz Bildirim Depresyon Ölçeği: 20 madde içerir ve bireyin depresif belirtilerini değerlendirir.
 • Geriatric Depresyon Ölçeği (GDS): Yaşlı bireylerde depresyon belirtilerini değerlendirmek için kullanılır.
 • Hızlı Depresif Semptomatoloji Envanteri (QIDS): Depresyon belirtilerinin şiddetini değerlendirmek için kullanılan öz-bildirim ölçeğidir.
 • Bipolar Spektrum Tanı Ölçeği (BSDS): Bipolar bozukluk belirtilerini değerlendirmek için kullanılır.
 • Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS): Doğum sonrası depresyon belirtilerini değerlendirmek için tasarlanmış bir öz-bildirim ölçeğidir.
 • Demans için Cornell Depresyon Ölçeği (CSDD): Demansı olan bireylerde depresyon belirtilerini değerlendirmek için kullanılır.
 • Çocuklar için Depresyon Envanteri 2 (CDI-2): Çocuklar ve ergenler için depresyon belirtilerini değerlendirmek üzere geliştirilmiş bir öz-bildirim ölçeğidir.
 • Kutcher Ergen Depresyon Ölçeği (KADS): Ergenlerde depresyon belirtilerini değerlendirmek için kullanılır.

Bu ölçekler ve testler, depresyonun teşhisi ve şiddetinin değerlendirilmesi için klinik ortamlarda kullanılır. Ancak bu ölçeklerin sonuçları tek başına bir tanı koymak için yeterli değildir; bir sağlık profesyonelinin değerlendirmesi gereklidir.

 

Depresyon Testi Nasıl Yapılır?

 

Depresyon testleri, genellikle kişinin yakın zamandaki duygusal ve bazen fiziksel durumu hakkında çok sayıda soru içerir. Bu sorular, belirli bir zaman dilimi içerisinde, genellikle son birkaç hafta boyunca, bireyin yaşadığı deneyimlere ve hissettiği duygulara odaklanır.

Birey, genellikle kendisini nasıl hissettiğini veya belirli bir durumu ne sıklıkla deneyimlediğini belirten bir derecelendirme ölçeğini kullanarak bu soruları yanıtlar. Örneğin, bir soru “Son iki hafta içinde kendinizi üzgün, sıkıntılı veya umutsuz hissettiniz mi?” şeklinde olabilir ve yanıtlar “Hiçbir zaman”, “Bazı günler”, “Birçok gün” veya “Neredeyse her gün” şeklinde derecelendirilebilir.

Test tamamlandığında, bireyin verdiği yanıtlar belirli bir puanlama sistemi ile değerlendirilir. Bu puanlama, depresyonun potansiyel varlığını ve şiddetini belirlemek için kullanılır. Ancak bu puanlar yalnızca bir rehber olarak kabul edilmeli, kesin bir tanı aracı olarak kullanılmamalıdır.

Depresyon Testi Nasıl Yapılır?
× Benimle iletişime geçin