DEHB Nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireylerin dikkatlerini toplamada, dürtü kontrolünde ve aşırı hareketlilikte zorluk yaşadıkları bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Bu durumun belirtileri arasında kolayca dikkatinin dağılması, aşırı hareketlilik, düşünmeden ani kararlar verme, kurallara uymakta zorluk ve odaklanma problemleri yer alır. DEHB, genellikle çocukluk döneminde başlar ve bazı bireylerde yetişkinliğe kadar sürebilir. Uygun tedavi ve destekle bu belirtiler yönetilebilir hale getirilebilir.

 

DEHB Nedir?

 

DEHB, bireylerde dikkatin toplanmasında zorluk, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik şeklinde ortaya çıkan bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Genellikle çocukluk çağında başlar ve birçok kişide yetişkinliğe kadar devam edebilir. DEHB’nin neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, doğum öncesi faktörler, çevresel etmenler ve beyindeki bazı kimyasal değişikliklerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu bozukluk, öğrenme güçlükleri, sosyal etkileşim problemleri ve akademik başarısızlık gibi birçok zorluğa yol açabilir. Ancak, uygun tanı ve tedavi yöntemleriyle bu belirtiler azaltılabilir ve bireyin günlük yaşantısı daha kaliteli bir hale getirilebilir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Neden Olur?

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun kesin nedeni henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Fakat birçok faktör, bu bozukluğun oluşumuna katkıda bulunuyor olabilir. Genetik faktörler bu noktada ön plana çıkmaktadır. Bir ailede DEHB tanısı almış bir bireyin bulunması, diğer aile üyelerinde de bu durumun görülme riskini artırabilir. 

Doğum öncesi dönemde annenin maruz kaldığı toksinler, alkol veya sigara kullanımı gibi faktörler, fetüsün beyin gelişimini etkileyerek DEHB riskini artırabilir. Ayrıca, beyindeki bazı bölgelerin yapısında ve işlevindeki farklılıklar ile nörotransmitter denilen beyin kimyasallarının dengesizliği de DEHB’nin oluşumunu etkileyen faktörler arasında yer alır. 

Bazı araştırmalar, çocukluk döneminde geçirilen ciddi baş yaralanmaları ve enfeksiyonların da DEHB riskini artırabileceğini göstermektedir. Ancak bu durumun oluşumunda etkili olan tüm faktörlerin bir araya gelmesi, bireyde DEHB’in ortaya çıkmasına neden olabilir.

 

DEHB Türleri

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, belirtilerine göre üç ana kategoriye ayrılır:

 • Dikkatsiz DEHB: Bu tür, dikkatin dağınıklığı, detaylara yeterince odaklanamama, talimatları takip etmekte zorluk, görevleri ve aktiviteleri tamamlamada güçlük gibi belirtilerle karakterizedir. Hiperaktivite veya dürtüsellik belirtileri bu tür için ön planda değildir.
 • Hiperaktif/Dürtüsel DEHB: Bu tür, aşırı hareketlilik, yerinde duramama, sıkça konuşma, sırasını bekleyememe ve düşünmeden hareket etme gibi belirtilerle tanınır. Dikkat eksikliği belirtileri bu türde öne çıkmaz.
 • Karma DEHB: Bu tür, hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivite/dürtüsellik belirtilerini barındırır. DEHB tanısı konulan bireylerin çoğunda bu tür belirtiler gözlemlenir ve en yaygın olarak rastlanan türdür.

Her tür, bireyin yaşına, çevresine ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Tanı, belirtilerin sürekliliği, şiddeti ve yaşantı üzerindeki etkisi dikkate alınarak konulur.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri yaş gruplarına göre değişiklik gösterebilir:

 • Bebeklerde DEHB Belirtileri: Bebeklerde DEHB’in belirtileri genellikle saptanamaz, ancak bazı işaretler fark edilebilir. Sürekli huzursuzluk, uykusuzluk, kolaylıkla aşırı tepki verme ve sürekli ağlama, DEHB’in erken belirtileri arasında olabilir. Fakat bu belirtiler, normal bebek davranışlarıyla karıştırılabilir, bu nedenle kesin bir tanı koymak zordur.
 • Çocuklarda DEHB Belirtileri: Çocuklarda dikkat eksikliği belirtileri arasında kolayca dikkatinin dağılması, talimatları takip etmekte zorluk, görevleri tamamlama güçlüğü ve sıkça eşyalarını kaybetme bulunmaktadır. Hiperaktivite belirtileri arasında yerinde duramama, sürekli hareket halinde olma ve konuşma eğilimi yer alır. Dürtüsellik belirtileri ise sabırsızlık, sırasını bekleyememe ve başkalarının konuşmasını kesme şeklinde ortaya çıkar.
 • Ergenlerde DEHB Belirtileri: Ergenlikte DEHB, dikkat dağınıklığı, görevleri planlama ve tamamlamada zorluk, organizasyon sorunları, ani ve düşünülmemiş kararlar alabilme, risk alıcı davranışlar ve sosyal ilişkilerde zorluk şeklinde belirebilir.
 • Yetişkinlerde DEHB Belirtileri: Yetişkin bireylerde DEHB’in belirtileri daha farklı olabilir. Dikkat dağınıklığı, birden fazla görevi aynı anda yapmada zorluk, unutkanlık, odaklanma ve organizasyon problemleri, dürtüsel davranışlar, zaman yönetimi sorunları, kişisel ilişkilerde ve iş hayatında zorluklar yetişkinlerde sıkça rastlanan belirtilerdendir.

DEHB’in belirtileri bireyden bireye farklılık gösterebilir ve bazen diğer rahatsızlıklarla karıştırılabilir, bu nedenle tanı için uzman bir değerlendirme esastır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

DEHB Tanı Kriterleri

 

DEHB tanısında DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) tanı kriterleri esas alınır. Bu kriterlere göre DEHB’in teşhisi şu unsurları içerir:

 • Belirtilerin Başlama Yaşı: DEHB belirtilerinin 12 yaşından önce başlamış olması gerekmektedir.
 • Belirtilerin Süresi: DEHB belirtilerinin en az 6 ay süreyle tutarlı bir şekilde gözlemlenmesi gerekmektedir.
 • Farklı Ortamlarda Belirtilerin Gözlemlenmesi: Belirtilerin sadece bir ortamda değil, birden fazla ortamda (örn. okul, ev, sosyal etkinlikler) gözlemleniyor olması gerekmektedir.
 • Günlük Yaşantıya Etkisi: Belirtilerin bireyin sosyal, okul veya iş yaşantısında ciddi sorunlara yol açması gerekmektedir.
 • Diğer Bozukluklarla İlişkisi: DEHB belirtilerinin başka bir mental bozukluğun belirtisi olmadığından emin olunmalıdır.
 • Belirtiler:
 1. Dikkat Eksikliği Belirtileri: Kolayca dikkati dağılma, detaylara dikkat etmeme, dinlerken dikkati kaybetme, talimatları takip edememe, görevleri ve etkinlikleri sonlandıramama, organizasyon zorlukları, istenmeyen durumları kaçınma, eşyalarını sıkça kaybetme, kolayca dikkati dağılma ve unutkanlık gibi belirtileri içerir.
 2. Hiperaktivite ve Dürtüsellik Belirtileri: Eller ve ayaklarla sürekli hareket etme, yerinde duramama, sakin oyunları oynama veya sakin bir şekilde oturamama, aşırı konuşma, cevapları soru tamamlanmadan önce verme, sırasını bekleyememe ve başkalarının konuşmasını veya etkinliklerini kesme gibi belirtileri içerir.
 • Dışlama Kriterleri: DEHB belirtilerinin başka bir nörolojik, mental ya da duygusal bozukluktan kaynaklanıyor olmadığının belirlenmesi esastır.

Bu tanı kriterleri, bir uzman tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılırken dikkate alınır. Ancak kesin bir tanı koymadan önce geniş bir klinik değerlendirme yapılması gereklidir.

 

DEHB Tanısı Nasıl Konur?

 

DEHB tanısı, bireyin belirtilerini, yaşam geçmişini ve davranışlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirerek konulur. Tanı süreci şu adımları içerir:

 • Kapsamlı Tıbbi Değerlendirme: DEHB belirtilerinin başka bir medikal durumdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için geniş bir tıbbi değerlendirme yapılır. Örneğin, tiroid hastalıkları, uyku bozuklukları ve bazı nörolojik hastalıklar DEHB benzeri belirtilere neden olabilir.
 • Klinik Görüşmeler: Uzman, bireyin belirtileri, davranışları ve günlük yaşantıdaki zorlukları hakkında detaylı bilgi almak için klinik görüşmeler yapar.
 • Davranış Değerlendirmeleri: DEHB belirtilerinin okul, ev ve diğer sosyal ortamlarda nasıl etkili olduğunu değerlendirmek için öğretmenler, aile üyeleri ve diğer yakın kişilerle görüşmeler yapılır.
 • Nöropsikolojik Testler: Bireyin dikkat, hafıza, problem çözme yeteneği ve diğer bilişsel fonksiyonlarını değerlendirmek için nöropsikolojik testler uygulanabilir.
 • DEHB Değerlendirme Ölçekleri: DEHB’e özgü değerlendirme araçları, belirtilerin şiddetini ve sürekliliğini değerlendirmek için kullanılabilir.
 • DSM-5 Kriterleri: DEHB’in tanısında DSM-5 kriterleri esas alınır. Bu kriterler, belirtilerin başlangıç yaşı, süresi, farklı ortamlarda gözlemlenmesi ve günlük yaşantıya etkisi gibi unsurları içerir.
 • Diğer Bozuklukların Değerlendirilmesi: DEHB sıkça diğer nöropsikiyatrik bozukluklarla birlikte görülebilir. Bu nedenle, anksiyete, depresyon, öğrenme bozuklukları ve davranış bozuklukları gibi diğer potansiyel durumların değerlendirilmesi önemlidir.

Son olarak, DEHB tanısı koyarken tek bir test veya gözlem yeterli değildir. Uzman, tüm bu bilgileri bir araya getirerek bireye özgü bir değerlendirme yapar ve tanıyı bu kapsamlı değerlendirmeye dayanarak koyar.

 

DEHB Tedavisi

 

DEHB tedavisi, bireyin yaşına, belirtilerin şiddetine ve eşlik eden diğer sağlık durumlarına göre kişiselleştirilir. Tedavinin temel amacı, belirtileri azaltmak ve bireyin günlük yaşam kalitesini artırmaktır. DEHB tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

 • İlaç Tedavisi: DEHB’nin tedavisinde sıklıkla uyarıcı ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, beyinde dikkat ve dürtü kontrolü ile ilişkilendirilen nörotransmitter seviyelerini dengeleyerek çalışır. Atomoksetin ve bazı antidepresanlar gibi uyarıcı olmayan ilaçlar da bazı hastalarda etkili olabilir.
 • Davranış Terapisi: Bu terapi, DEHB belirtileriyle başa çıkma stratejilerini öğretmeyi amaçlar. Bireyler, dikkatlerini odaklamak, dürtüselliği kontrol etmek ve organizasyon becerilerini geliştirmek için teknikler öğrenirler.
 • Aile Terapisi ve Danışmanlık: DEHB’in getirdiği zorluklar, aile dinamiklerini etkileyebilir. Aile terapisi, aile üyelerinin DEHB hakkında bilgi sahibi olmasına ve bu durumla başa çıkma stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilir.
 • Eğitimsel Destek: Öğretmenler ve okul yönetimi, DEHB olan öğrencilere uygun eğitimsel stratejiler ve adaptasyonlar sağlayabilir.Bireyselleştirilmiş eğitim programları gibi öğrenme desteği, öğrencinin akademik başarısını artırabilir.
 • Sosyal Beceri Eğitimi: DEHB olan bireyler, sosyal etkileşimlerde zorluk yaşayabilirler. Sosyal beceri eğitimi, bireylere arkadaşlık kurma, sıraya girmek ve sıra beklemek gibi sosyal etkileşimlerde başarılı olma becerileri kazandırabilir.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Özellikle yetişkinlerde DEHB belirtileriyle başa çıkma stratejileri geliştirmek için kullanılır. BDT, olumsuz düşünce kalıplarını tanımlama ve değiştirme üzerine odaklanır.
 • Yaşam Becerileri Eğitimi: Zaman yönetimi, organizasyon ve planlama gibi temel yaşam becerilerini geliştirmek için eğitimler düzenlenebilir.

DEHB tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. İlaç tedavisi ve psikoterapi, bireyin günlük yaşantısını daha verimli ve anlamlı kılma konusunda birlikte çalışır. Bu nedenle, tedavi planı bireyin ihtiyaçlarına ve yaşam koşullarına göre özelleştirilmelidir.

 

DEHB İlaçları

 

DEHB tedavisinde birçok ilaç kullanılmaktadır. İlaçlar, belirtileri kontrol altına alarak bireylerin günlük yaşantılarına daha iyi odaklanmalarına yardımcı olur. DEHB tedavisinde kullanılan bazı yaygın ilaçlar ve özellikleri:

 • Metilfenidat: Bu ilaç grubu, merkezi sinir sistemini uyararak çalışır. Beyindeki bazı kimyasalların aktivitesini artırarak dikkat ve dürtü kontrolü üzerinde olumlu bir etki yaratır.
 • Amfetamin Türevleri: Bu ilaçlar da merkezi sinir sistemini uyarır ve DEHB belirtilerini azaltmada etkilidir.
 • Uyarıcı Olmayan İlaçlar: Bu ilaçlar uyarıcı olmadığı için bazı durumlarda uyarıcılara alternatif olarak tercih edilir. DEHB belirtilerini kontrol altına alabilirler, ancak etki mekanizmaları farklıdır.

Bu ilaçların her birinin yan etkileri ve etkileşimleri vardır, bu nedenle bireyin genel sağlık durumu, yaş ve diğer ilaç kullanımları göz önünde bulundurularak hekim tarafından reçete edilmelidir. İlaçlarla tedaviye başlamadan önce, olası yan etkiler, ilaç etkileşimleri ve diğer riskler hakkında bilgi almak önemlidir. 

 

DEHB Tedavi Edilmezse Ne Olur?

 

DEHB tedavi edilmediğinde, bireylerde bir dizi zorluk ve komplikasyon riski artar. Bu zorluklar sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda ailevi ve sosyal düzeyde de sorunlara yol açabilir. Tedavi edilmediğinde DEHB’in olası sonuçları:

 • Akademik Sorunlar: DEHB’li bireyler, odaklanma ve dikkat dağınıklığı nedeniyle öğrenme güçlüğü yaşayabilirler. Bu, düşük notlar, sık sık okulu bırakma ve eğitimde genel bir gerilikle sonuçlanabilir.
 • Sosyal Zorluklar: Dürtüsellik ve hiperaktivite, bireylerin sosyal etkileşimlerde bulunmasını zorlaştırabilir. Arkadaş edinmede, arkadaşlık ilişkilerini sürdürmede ve grup içinde uyum sağlamada güçlük yaşanabilir.
 • Mesleki Sorunlar: Odaklanma zorlukları ve organizasyon eksiklikleri, iş yerinde verimliliğin düşmesine neden olabilir. Bu da iş değişiklikleri, işten atılmalar veya kariyer gelişiminde aksamalarla sonuçlanabilir.
 • Psikolojik Sorunlar: DEHB tedavi edilmediğinde, bireylerde anksiyete, depresyon, özsaygı sorunları ve diğer duygusal sorunlar riski artabilir.
 • Riskli Davranışlar: DEHB’li bireyler, dürtüsellik nedeniyle riskli davranışlarda bulunabilirler. Bu, yaralanmalara, kazalara ve madde kullanımı gibi sorunlara yol açabilir.
 • Özsaygı Sorunları: Sürekli başarısızlık, kritik ve negatif geri bildirimler, bireyin özsaygısının düşmesine neden olabilir.
 • Aile Dinamiklerinde Sorunlar: DEHB’li bireyin davranışları, aile içinde gerilimlere ve anlaşmazlıklara yol açabilir.
 • Madde Kullanımı: DEHB tedavi edilmediğinde, bazı bireyler rahatlama veya dikkatlerini artırma amacıyla madde kullanmaya başvurabilir.

Bu sonuçlar, DEHB’in bireyin yaşam kalitesini nasıl etkileyebileceğinin bir göstergesidir. Ancak bu zorlukların hepsinin her bireyde görülmesi gerekmez. Erken tanı ve etkili tedavi, bu olası komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İlk Fark Edilme Yaşı

 

DEHB, çocukların sosyal ve akademik yaşamlarını etkileyen bir durumdur. Çoğu zaman, DEHB belirtileri okul öncesi ya da ilkokul döneminde, çocuğun rutin aktivitelerine ve okul görevlerine odaklanma güçlüğü yaşadığında fark edilir. Ancak bu belirtiler, DEHB’nin temel özellikleri olan dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtüsellik formunda, daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir.

 • Bebeklik Dönemi: Bebeklerde DEHB belirtileri genellikle belirgin değildir. Ancak, bazı bebekler aşırı huzursuzluk, aşırı ağlama veya uykusuzluk gibi belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler DEHB ile ilişkilendirilmek yerine, genellikle normal bebek davranışları olarak kabul edilir, ancak sürekli ve yoğun olduklarında DEHB’nin erken belirtileri olabileceği düşünülmelidir.
 • Okul Öncesi Dönem: Bu dönemde DEHB belirtileri daha belirgin hale gelir. Çocuklar sürekli hareket halinde olabilir, oyunlarına ya da etkinliklerine odaklanmada zorluk yaşayabilir ve sık sık dikkatleri dağılabilir. Ayrıca dürtüsel davranışlar göstererek tehlikeli durumlara girebilirler.
 • İlkokul Dönemi: DEHB belirtileri ilkokul döneminde daha da belirginleşir, çünkü bu dönemde çocuklardan daha uzun süreli odaklanma ve belirli görevleri tamamlama beklentisi artar. Öğretmenler ve veliler, çocuğun sık sık dikkatinin dağıldığını, sınıf içinde huzursuz olduğunu veya ev ödevlerini tamamlayamadığını fark edebilir.

Bu dönemlerde gözlemlenen belirtiler, diğer olası nedenlerden kaynaklanıyor olabileceği için, belirtilerin DEHB ile ilişkili olup olmadığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi için uzmana başvurulması önemlidir. DEHB’in erken tanısı, etkili müdahale ve tedavi planlarının oluşturulmasına olanak tanır, bu da çocuğun yaşam kalitesini ve başarısını artırır.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kaç Yaşına Kadar Devam Eder?

 

DEHB, genellikle çocukluk döneminde teşhis edilse de, belirtilerin süresi bireyden bireye değişiklik gösterebilir. 

 • Çocukluk Dönemi: DEHB’nin en belirgin belirtileri genellikle çocukluk döneminde görülür. Bu dönemde dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsel davranışlar sıkça gözlemlenebilir.
 • Ergenlik Dönemi: Ergenlikte, DEHB belirtileri değişebilir veya şiddetlenebilir. Örneğin, hiperaktivite genellikle azalırken, dikkat dağınıklığı ve organizasyon zorlukları daha belirgin hale gelebilir. Bu dönemdeki DEHB’li bireyler, sosyal etkileşim zorlukları, akademik zorluklar ve özsaygı sorunları yaşayabilirler.
 • Yetişkinlik Dönemi: Yetişkin bireylerde DEHB belirtileri genellikle daha az belirgindir, ancak hala etkisi olabilir. Hiperaktivite belirtileri çoğunlukla yerini içsel huzursuzluğa bırakır. Dikkat dağınıklığı, odaklanma zorlukları, organizasyon problemleri ve görevleri tamamlamada güçlük en sık rastlanan belirtiler arasındadır. Ayrıca yetişkinlerde DEHB, iş hayatında zorluklar, ilişki problemleri ve genel yaşam memnuniyetsizliği gibi sorunlara yol açabilir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hangi Bölüm Bakar?

 

DEHB ile çocuk psikiyatrisi ve yetişkin psikiyatrisi bölümleri ilgilenir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu için Hangi Doktora Gidilir?

 

DEHB için çocuk ve ergen psikiyatristlerine veya yetişkin psikiyatristlerine başvurulabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu için Hangi Doktora Gidilir?

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

 

Dikkat eksikliği, odaklanma zorlukları, dürtüsel davranışlar ve hiperaktivite DEHB’in temel belirtileridir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nasıl Giderilir?

 

DEHB tamamen ortadan kaldırılamasa da, belirtilerin yönetilmesi ve bireyin günlük yaşam kalitesinin artırılması mümkündür. Tedavi süreci genellikle uzmana özgü bir ilaç tedavisi ve davranış terapisi kombinasyonunu içerir. İlaç tedavisi, bireyin dikkatini artırmaya ve hiperaktivite belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Davranış terapisi ise bireyin problemli davranışları değiştirmesine, yaşam becerilerini geliştirmesine ve sosyal ilişkilerini yönetmesine yardımcı olur. DEHB’in tedavisinde erken müdahale, etkili yönetim için kritik bir faktördür.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu için Evde Neler Yapılabilir?

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) belirtileri olan bireyler için evde uygulayabilecekleri bazı stratejiler:

 • Düzenli Rutinler Oluşturmak: Günlük yaşamda rutinler, DEHB belirtileriyle başa çıkmada yardımcı olabilir. Sabahları ve akşamları takip edilecek sabit bir programın olması, özellikle odaklanma sorunları olanlar için günün daha verimli geçmesini sağlayabilir.
 • Sessiz ve Dikkat Dağıtıcı Unsurlardan Uzak Bir Çalışma Alanı Oluşturmak: Özellikle dikkat dağınıklığı olan bireyler için evde sakin bir köşe oluşturmak, ödev veya diğer işler üzerinde çalışırken konsantrasyon sağlamayı kolaylaştırabilir.
 • Zaman Yönetimi Araçları Kullanmak: Takvimler, zamanlayıcılar veya uygulamalar gibi zaman yönetimi araçları, gün içindeki görevleri organize etmede yardımcı olabilir.
 • Olumlu Davranışları Ödüllendirmek: DEHB’li bireylerin başarılı oldukları alanlarda ödüllendirilmesi, olumlu davranışları teşvik edebilir.
 • Fiziksel Aktivite: Fiziksel aktiviteler, hiperaktivite belirtilerini yönetmede oldukça etkilidir. Günlük kısa yürüyüşler veya evde yapılabilecek basit egzersizler, enerjiyi pozitif bir şekilde harcamaya yardımcı olabilir.
 • Rahatlama Teknikleri: Meditasyon, derin nefes alma teknikleri ve yoga gibi rahatlama yöntemleri, anksiyete ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Dikkati Artırabilecek Aktiviteler: Bulmaca çözmek, okuma yapmak veya stratejik oyunlar oynamak gibi dikkat gerektiren aktiviteler, dikkat süresini uzatmada faydalı olabilir.

Bu öneriler, DEHB belirtileri olan bireylerin evde daha konforlu ve verimli bir ortamda yaşamasına yardımcı olabilir. Ancak her bireyin ihtiyaçları farklıdır ve bu önerilere ek olarak profesyonel bir yardım almak da önemlidir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Ne Kadar Sürer?

 

DEHB tedavisinin süresi, birçok faktöre bağlıdır ve bireysel farklılıklar gösterebilir. DEHB tedavisinin amacı, belirtileri kontrol altına almak ve bireyin günlük yaşam kalitesini artırmaktır.

 • Belirtilerin Şiddeti: Hafif belirtilere sahip bireyler, şiddetli belirtilere sahip olanlara göre daha kısa süreli bir tedavi süreci yaşayabilir. Öte yandan, şiddetli belirtileri olan bireylerin tedavisi daha uzun sürebilir ve daha kapsamlı bir yaklaşım gerektirebilir.
 • Tedaviye Verilen Yanıt: DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar veya terapiler bireyden bireye farklı etkilere sahip olabilir. Bazı bireyler tedaviye hızla yanıt verirken, bazıları için en etkili tedavi yöntemini bulmak daha uzun sürebilir.
 • Yaş: DEHB belirtileri yaşla birlikte değişebilir. Çocuklarda ve ergenlerde DEHB belirtileri yetişkinlere göre farklılık gösterebilir ve bu, tedavi süresini etkileyebilir.
 • Kullanılan Tedavi Yöntemleri: Bazı bireyler sadece ilaç tedavisi alırken, bazıları psikoterapi veya diğer bireysel müdahalelerle birlikte ilaç tedavisi alabilir. Kapsamlı bir tedavi yaklaşımı, belirtilerin kontrol altına alınmasını hızlandırabilir.
 • Eşlik Eden Diğer Durumlar: DEHB, anksiyete, depresyon veya öğrenme güçlükleri gibi diğer psikolojik veya nörolojik durumlarla birlikte görülebilir. Bu tür durumların varlığı, tedavi sürecini ve süresini etkileyebilir.

DEHB tedavisi bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Tedavi süresi konusunda en doğru bilgi, tedaviyi yürüten uzman tarafından sağlanabilir. Uzun süreli bir takip ve tedavi yaklaşımı, belirtilerin kontrol altına alınmasında ve bireyin yaşam kalitesinin artırılmasında etkili olabilir.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Geçer mi?

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, kronik bir durum olup, belirtileri yetişkinlik dönemine kadar devam edebilir. Çocuklukta daha çok hiperaktivite ve dürtüsellik ön plandayken, yetişkinlikte dikkat eksikliği ve organizasyon zorlukları daha belirgindir. Alınan tedavi, belirtilerin şiddetini azaltmada etkili olabilir. Eşlik eden psikolojik sorunlar, DEHB’in seyrini etkileyebilir. Uygun tedavi ve yönetimle bireyin yaşam kalitesi artırılabilir.

× Benimle iletişime geçin