Yetişkinlerde DEHB Tedavisi, Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireylerin sosyal, akademik ve iş yaşamlarını etkileyebilen yaygın bir nörolojik bozukluktur. Tedavisi genellikle çok yönlü bir yaklaşımı içerir. İlk adım, genellikle bir psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından kapsamlı bir değerlendirme ile tanının konmasıdır. Bu tanı sonrasında, uyarıcı ve uyarıcı olmayan ilaçlar gibi özel ilaçlarla farmakolojik tedaviye başlanabilir. Ayrıca, bireyin DEHB belirtileriyle başa çıkmasına yardımcı olmak için bilişsel davranışçı terapi gibi psikoterapi yöntemleri önerilebilir. Öz-yönetim stratejileri, zaman yönetimi ve organizasyon becerilerini geliştirmek gibi yaşam becerileri eğitimleri de tedavinin bir parçası olabilir. Her birey için en uygun tedavi planı, kişinin belirtilerinin şiddetine, yaşam koşullarına ve ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmelidir.

 

Yetişkinlerde DEHB Tedavisi

DEHB, sadece çocukları değil yetişkinleri de etkileyen bir durumdur. Yetişkinlerde DEHB’in tanınması ve tedavisi konusunda farkındalık son yıllarda artmıştır. Yetişkinlerde DEHB tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

İlaç Tedavisi

 • Uyarıcı İlaçlar: En sık reçete edilen DEHB ilaçları uyarıcılardır. Metilfenidat ve amfetamin türevleri bu kategoriye girer.
 • Uyarıcı Olmayan İlaçlar: Atomoksetin (Strattera) ve bazı antidepresanlar, DEHB tedavisinde kullanılabilir. Bunlar, uyarıcılara karşı istenmeyen bir yan etki ya da başka bir sebep nedeniyle alternatif olarak seçilebilir.

Psikoterapi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, yetişkin DEHB hastaları için önerilen terapi yöntemlerinden biridir. Bu terapi, problemli düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye odaklanır.
 • Davranışsal Danışmanlık: Bu, yetişkinlerin belirli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için stratejiler ve teknikler öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Yaşam Tarzı Önerileri

 • Düzenli Fiziksel Aktivite: Egzersiz, DEHB belirtilerini yönetmeye yardımcı olabilir.
 • Sağlıklı Beslenme: Dengeli bir diyet, genel beyin sağlığına ve DEHB belirtilerinin yönetimine katkıda bulunabilir.
 • Uyku Alışkanlıkları: Yeterli ve kaliteli uykunun, DEHB belirtilerini azaltmada önemli bir rolü vardır.

Mesleki Danışmanlık: Yetişkin DEHB’liler için işyerinde zorluklara yanıt olarak mesleki danışmanlık ve eğitim önerilebilir.

Destek Grupları ve Eğitim: DEHB’i olan yetişkinler için destek grupları ve eğitim, bu durumu anlama ve başa çıkma stratejileri geliştirmede yardımcı olabilir.

Yetişkinlerde DEHB tedavisi, bireyin yaşamındaki özgül zorluklara ve ihtiyaçlarına yanıt olarak bireyselleştirilmelidir. Uygun bir tedavi planı için bir psikiyatrist veya uzman bir psikologla görüşülmesi önerilir.

 

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinin ilk aşaması, bireyin semptomlarını, yaşam koşullarını ve tıbbi geçmişini değerlendirmekten geçer. Bu değerlendirmeye psikolojik testler ve tıbbi incelemeler de dahildir. Tedavinin bir sonraki adımı genellikle ilaç tedavisidir; bu, stimülanları veya stimülan olmayan ilaçları içerebilir. Bireye bağlı olarak, antidepresan veya anksiyete ilaçları da reçete edilebilir. Psikoterapi, özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), DEHB semptomlarıyla başa çıkmada etkili bir yaklaşımdır. Ayrıca, yetişkinlerin günlük yaşantılarını organize etmelerine yardımcı olacak zaman yönetimi ve organizasyon tekniklerine odaklanılır. Stres yönetimi için yoga veya meditasyon gibi yöntemler de önerilebilir. Tedavi süreci, bireyin DEHB hakkında bilgi edinmelerine ve deneyimlerini paylaşabilecekleri destek gruplarına katılmalarına olanak tanır. Bu çok yönlü yaklaşım, DEHB’li yetişkinlerin günlük yaşantılarındaki zorluklarını aşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 

DEHB Nasıl Tedavi Edilir?

 

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tedavisinin süresi, genellikle semptomların şiddetine, tedaviye verilen yanıta ve seçilen tedavi yöntemlerine bağlı olarak değişir.

 • İlaç Tedavisi: Bu tedavi yaklaşımı genellikle hızlı bir etki gösterir. Ancak tedavinin ne kadar süre devam edeceği kişiden kişiye değişir. Bazı yetişkinler ilaçları yıllarca kullanabilirken, bazıları sadece belirli stresli dönemlerde veya ihtiyaç duyduklarında kullanmayı tercih eder. Süreç boyunca, doktor düzenli olarak ilacın dozunu ve etkisini değerlendirir.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Genellikle birkaç hafta ila birkaç ay sürebilir. Ancak bu süre, bireyin ihtiyaçlarına ve terapiye verdiği yanıta göre değişebilir. Bazı kişiler, belirli hedeflere ulaştıktan sonra terapiyi sonlandırabilirken, bazıları daha uzun süreli destek almayı tercih eder.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Kendine Yardım Stratejileri: Bu yaklaşım süresizdir ve genellikle diğer tedavi yöntemleriyle birlikte ömür boyu devam eder.
 • Destek Grupları: Bu gruplara katılım süresi tamamen bireyin tercihine bağlıdır. Kimi bireyler sadece kısa bir süre için destek grubuna katılırken, diğerleri düzenli olarak yıllarca bu gruplara katılabilir.

DEHB tedavisinin süresi net bir şekilde belirlenemez. Her birey için en uygun tedavi süresi, semptomların şiddetine, tedaviye verdiği yanıta, seçilen tedavi yöntemlerine ve bireysel ihtiyaçlara göre değişebilir. Bu nedenle, tedavi süresi ve yöntemleri konusunda bir uzmana danışmak esastır.

 

DEHB Tedavisi için Hangi Doktora Gidilir?

DEHB tedavisinde başvurulabilecek uzmanlar şunlardır:

 • Psikiyatrist: DEHB tanısı ve tedavisi konusunda eğitimli tıbbi doktorlardır. İlaç tedavisi gerektiğinde reçete yazabilirler. Psikiyatristler, bireyin genel ruhsal durumunu değerlendirebilir ve buna yönelik tedavi planı hazırlayabilirler.
 • Çocuk ve Ergen Psikiyatristi: DEHB genellikle çocukluk çağında teşhis edilir. Çocuk ve adolesan psikiyatristleri, genç hastalar için özelleştirilmiş tedavi yaklaşımları sunabilirler.
 • Psikolog: DEHB tanısı konulmasında psikolojik testler ve değerlendirmeler yapabilirler. Bilişsel davranışçı terapi gibi psikoterapi yöntemleriyle tedavi yaklaşımları sunabilirler.
 • Nöropsikolog: Nöropsikologlar, bireyin bilişsel fonksiyonlarını değerlendiren detaylı testler yapabilirler. Bu testler, DEHB’in yanı sıra diğer bilişsel bozuklukların da tanısında yardımcı olabilir.
 • Nörolog: Bazı durumlarda, DEHB’in nedenlerini ve tedavisini araştırmak için bir nöroloğa başvurmak gerekebilir.

DEHB Tedavi Edilmezse Ne Olur?

DEHB tedavi edilmediğinde birey sosyal, akademik ve iş hayatında ciddi zorluklar yaşayabilir. Bu durumun bazı olası sonuçları:

 • Akademik Zorluklar: Öğrenciler dikkatlerini sürdürmede zorluk yaşayabilirler. Derslere odaklanma, öğrenme ve ödevleri tamamlama konusunda problemler ortaya çıkabilir. Bu durum, düşük notlara, sık sık okulu asmaya ve hatta okulu tamamlamama riskine yol açabilir.
 • İş Hayatında Sorunlar: Yetişkinlerde DEHB, iş yerinde görevleri tamamlamada, takip edilen süreçlerde ve toplantılarda odaklanmada zorluklara neden olabilir. Bu da işteki performansın düşmesine, işten atılma riskinin artmasına veya sık sık iş değiştirmeye yol açabilir.
 • Sosyal Zorluklar: DEHB’li bireyler, sosyal etkileşimlerde zorluk yaşayabilirler. Arkadaş edinme ve arkadaşlıkları sürdürme konusunda problemler yaşanabilir. Ayrıca, impulsif davranışlar nedeniyle ilişkilerde gerginlikler ortaya çıkabilir.
 • Ruhsal Sağlık Sorunları: DEHB tedavi edilmediğinde, bireyde özsaygı sorunları gelişebilir. Ayrıca anksiyete, depresyon ve diğer ruhsal sağlık sorunlarının riski artabilir. Bu durum, bireyin genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
 • Riskli Davranışlar: DEHB’li bireyler, risk almayı seven bir yapıya sahip olabilirler. Bu da madde kötüye kullanımı, kaza yapma riskinin artması veya hukuki sorunlara yol açabilir.
 • Öz Bakım Sorunları: Günlük yaşam becerileri, organizasyon ve zaman yönetimi konusunda zorluklar yaşanabilir. Bu da ev işlerini yapma, faturaları ödeme veya randevuları takip etme gibi basit görevlerde bile sorunlara yol açabilir.

Bu sonuçların hepsi her bireyde görülmez, ancak DEHB’in tedavi edilmemesi bu tür zorluklara yol açma riskini artırabilir. Bu nedenle, DEHB belirtileri gösteren bireylerin bir uzmana başvurarak doğru tedavi yöntemini belirlemeleri önemlidir.

 

DEHB Tedavisi Var mı?

DEHB için kesin bir “tedavi” bulunmamaktadır, yani bu durumu tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak, DEHB’nin semptomlarını yönetmek ve bireyin günlük yaşamını, akademik performansını, iş hayatını ve sosyal ilişkilerini iyileştirmek için etkili tedavi stratejileri bulunmaktadır.

 

DEHB Tedavi Edilebilir mi?

DEHB tedavi edilebilir bir durumdur. Ancak tedavi genellikle belirtileri hafifletmeye veya yönetmeye odaklanır, DEHB’i tamamen ortadan kaldırmaz.

 

DEHB İlaçsız Tedavi Edilir mi?

DEHB ilaçsız tedavi yöntemleri mevcuttur. Bilişsel Davranışçı Terapi, yaşam tarzı değişiklikleri ve bireyin becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler bu yöntemler arasında sayılabilir. Ancak ilaç tedavisi, birçok birey için etkili bir yöntem olabilir.

× Benimle iletişime geçin