Yetişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi Nedir? Yetişkinlerde DEHB Testi Nasıl Yapılır?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) testi, bireylerin dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini değerlendiren standartlaştırılmış bir değerlendirmedir. DEHB testi, uzmanlar tarafından yapılan bireysel değerlendirmelerle gerçekleştirilir. Dikkat testleri, bilişsel değerlendirmeler ve davranışsal gözlemler içerir. Yetişkinler için dikkat dağınıklığı testi, çocuklar için dikkat dağınıklığı veya ergenlerde dikkat eksikliği testi gibi yaşa özel testler de kullanılır.

 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi Nedir?

DEHB testi, bireylerin dikkat, odaklanma, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi belirtileri açısından değerlendirilmesini sağlar. Bu test, bireyin yaşadığı günlük zorlukları ve bu belirtilerin şiddetini anlamak için kullanılır. DEHB testi, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde, bu belirtilerin varlığını ve şiddetini belirlemek için tasarlanmış özgül psikometrik değerlendirmelerden oluşur. Çeşitli gözlemler, anketler, bilişsel değerlendirmeler ve davranışsal değerlendirmeler içerebilir. Ayrıca, bu test aile üyeleri, öğretmenler ve diğer yetişkinlerden gelen geri bildirimleri de içerebilir. DEHB testi sonucunda, bireyin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısını alıp almadığına karar verilir.

 

DEHB Testi Nelerden Oluşur?

DEHB testi, karmaşık ve kapsamlı bir değerlendirme sürecini ifade eder. Bu test; davranışsal değerlendirmeleri, bilişsel testleri, dikkat testlerini ve dürtüsellik testlerini içerir.

 • Davranışsal Değerlendirmeler: Bireyin günlük yaşantısında gösterdiği davranışlar üzerinden bir profil oluşturmayı amaçlar. Öğretmenler, aile bireyleri veya yakın arkadaşlar gibi bireyin etkileşimde bulunduğu kişilerden alınan geri bildirimler bu değerlendirme kapsamında değerlendirilir.
 • Bilişsel Testler: Genel zeka seviyesini, bellek kapasitesini, problem çözme yeteneklerini ve benzeri bilişsel fonksiyonları değerlendirmek için kullanılır.
 • Dikkat Testleri: Bireyin dikkat süresini, dikkat dağınıklığını ve dikkatini toplama yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Bu testler, bireyin bir göreve ne kadar süreyle odaklanabildiğini ve dikkatinin ne sıklıkla dağıldığını belirlemeye yardımcı olur.
 • Dürtüsellik Testleri: Bireyin dürtülerini kontrol etme kapasitesini ölçer. Bu, hızlı karar verme veya düşünmeden hareket etme eğilimini tespit etmek için kullanılır.

Her bir alt test, DEHB’nin farklı yönlerini ve belirtilerini detaylı bir şekilde analiz eder. Böylece, bireyin DEHB tanısı alıp almadığı veya hangi alt türde olduğu daha net bir şekilde anlaşılır.

 

DEHB Testi Neden Yapılır?

DEHB testi, bireylerin dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtileri detaylı bir şekilde değerlendirmek amacıyla yapılır. Bu belirtiler, bireyin okul, iş veya sosyal hayatında karşılaştığı zorlukların ana nedeni olabilir. DEHB testi, bu zorlukların kaynağını belirlemeye yardımcı olur.

Bu tür bir değerlendirme ile elde edilen bilgiler, bireyin günlük yaşantısındaki zorlukların nedenlerini anlamak için kritik öneme sahiptir. Örneğin, okulda konsantrasyon güçlüğü yaşayan bir öğrenci için DEHB belirtilerinin tespit edilmesi, öğrenciye özel eğitim yaklaşımları ve stratejiler önerilmesine olanak tanır.

Ayrıca, DEHB testi sonuçları, bireyin yaşam kalitesini artırmak için gereken tedavi yaklaşımını belirlemek adına kritik bilgiler sunar. Farmakolojik tedavi, davranışsal terapi veya eğitimsel müdahaleler gibi tedavi yönlendirmeleri, bu değerlendirme sonucunda şekillenir.

DEHB testi, bireyin kendini daha iyi anlamasına ve yaşadığı zorluklarla başa çıkma stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilir. Böylece, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileriyle başa çıkmak için daha etkili ve bilinçli yaklaşımlar benimsenebilir.

 

DEHB Testi Nasıl Yapılır?

DEHB testi, genellikle uzmanlarca yürütülen kapsamlı bir değerlendirme sürecini kapsar. Bu süreç, bireyin dikkat, odaklanma ve dürtüsellik gibi belirtileriyle ilgili derinlemesine bilgi toplamak için bir dizi özgül test ve değerlendirme içerir.

 • Dikkat Testleri: Bu testler, bireyin dikkatini belirli bir göreve ne kadar süreyle odaklayabildiğini ve ne sıklıkla dikkatinin dağıldığını belirlemeye yardımcı olur. Görsel ya da işitsel uyaranlara verilen tepkiler üzerinden dikkat kapasitesi değerlendirilir.
 • Bilişsel Değerlendirmeler: Genel zeka seviyesi, bellek kapasitesi, problem çözme yetenekleri ve benzeri bilişsel fonksiyonlar bu değerlendirmelerle incelenir.
 • Davranışsal Gözlemler: Bireyin günlük davranışları, sosyal etkileşimleri ve genel davranışsal kalıpları bu gözlemlerle değerlendirilir. Bu gözlemler, bireyin okul, ev veya çalışma ortamında nasıl performans gösterdiğine dair bilgi sağlar.
 • Yaşa Özel Testler: DEHB’nin belirtileri yaşa göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yetişkinler için dikkat dağınıklığı testi, çocuklar için özel dikkat eksikliği testleri veya ergenlerde dikkat eksikliği değerlendirmeleri gibi yaş gruplarına özgü testler de uygulanabilir.

Bütün bu değerlendirmeler, uzmanların bireyin DEHB belirtilerini daha iyi anlamasına ve uygun tedavi veya destek stratejileri önermesine yardımcı olur.

DEHB Testi Nasıl Yapılır?

DEHB Testi Nerede Yapılır?

DEHB testi, çeşitli sağlık merkezlerinde uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

 • Psikiyatri Klinikleri: Psikiyatristler, DEHB belirtileri konusunda eğitim almış uzmanlardır ve teşhis sürecinde önemli bir rol oynarlar. Bu klinikler, hem değerlendirme hem de tedavi seçenekleri sunabilir.
 • Uzman Klinikler: Bazı klinikler, DEHB’e özgü testler ve değerlendirmeler yapmak üzere özellikle tasarlanmıştır. Bu merkezlerde, bireyler detaylı bir şekilde değerlendirilir ve en uygun tedavi yaklaşımları önerilir.
 • Online Değerlendirmeler: İnternet üzerinde DEHB belirtilerini değerlendiren birçok test bulunmaktadır. Ancak bu online testler, genellikle genel bir bilgi sağlama amacı taşır. Resmi bir teşhis koymak için yeterli değildir ve profesyonel bir değerlendirme gerektirir.

Bir DEHB değerlendirmesi yapılacaksa, bu süreçte uzman bir kişi veya kurumun rehberliği altında olunması önerilir. Teşhis ve tedavi süreçleri için detaylı bilgi almak ve uzman bir görüşe başvurmak her zaman en iyisidir.

 

DEHB Testi Kim Tarafından Yapılır?

DEHB testi için uzmanlık gerekmektedir. Bu nedenle, bu testlerin uygulanması ve değerlendirilmesi özel bir eğitim almış profesyoneller tarafından yapılır.

 • Psikiyatristler: Psikiyatristler, tıbbi bir yaklaşım benimseyen uzmanlardır ve DEHB’in nedenlerini, belirtilerini ve tedavi seçeneklerini derinlemesine inceleyebilirler. DEHB’in tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynarlar.
 • Klinik Psikologlar: Klinik psikologlar, bilişsel ve davranışsal değerlendirmeler konusunda uzmanlaşmışlardır. Dikkat, odaklanma ve dürtüsellik gibi DEHB’in ana belirtileri üzerine özel testler uygulayarak değerlendirme yapabilirler.
 • Yaş Gruplarına Özgü Değerlendirmeler: DEHB’in belirtileri yaşa göre değişiklik gösterebilir. Yetişkinlerde dikkat eksikliği veya ergenlerde dikkat eksikliği gibi özel durumlar için, bu alanda deneyimli uzmanlar tarafından detaylı değerlendirmeler yapılır.

DEHB testi, bireyin yaşam kalitesini etkileyen bir durumu tespit etmek ve yönlendirme yapmak amacıyla uygulanır. Bu nedenle, bu değerlendirmenin doğru ve profesyonel bir şekilde yapılması kritik öneme sahiptir.

 

DEHB Testi Ne Zaman Yapılmalı?

DEHB belirtileri, yaşamın farklı dönemlerinde ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin fark edilmesi, bir DEHB testi için başvurmayı gerekli kılar. Testin düşünülmesi gereken durumlar:

 • Dikkat Dağınıklığı: Bireyin sıkça dikkatinin dağılması, basit görevlere bile odaklanmada zorluk yaşaması, detayları atlaması veya günlük aktivitelerini tamamlayamaması durumunda.
 • Dürtüsellik: Bekleme sürelerine tahammülsüzlük, sırasını beklemekte zorluk, düşünmeden hareket etme veya sıkça kesme eylemleri gibi dürtüsel davranışların sıkça gözlemlenmesi durumunda.
 • Hiperaktivite: Aşırı hareketlilik, sürekli kıpırdama, oturamama veya gereğinden fazla konuşma gibi belirtilerin sıkça görülmesi durumunda.
 • Yaşamın Farklı Alanlarında Sorunlar: Yetişkinlerde işyerinde görevleri tamamlamada zorluk, sıkça hata yapma, organizasyon güçlükleri yaşama; çocuklarda veya ergenlerde okul performansında düşüş, öğrenme güçlüğü, sıkça unutkanlık veya öğretmenlerden gelen şikayetler durumunda.
 • Sosyal Güçlükler: Arkadaş edinmede zorluk, sürekli tartışmalar, sıkça kavga veya sosyal izolasyon gibi sosyal sorunlar yaşanıyorsa.
 • Yetişkinlerde Özel Durumlar: Yetişkinlerde dikkat eksikliği belirtilerinin yanı sıra, sürekli gerginlik, stres, öfke kontrolü sorunları veya karar vermede güçlük gibi ek sorunlar yaşanıyorsa.

Bu tür belirtilerin fark edilmesi, bir uzmana başvurarak DEHB testi yapılmasının gerekliliğini gösterir. Erken teşhis, uygun tedavi ve destek yöntemlerinin belirlenmesi için kritik öneme sahiptir.

 

DEHB Testi Ne Kadar Sürüyor?

DEHB testinin süresi, uygulanan değerlendirmenin kapsamına, bireyin yaşına ve testin amacına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

 • Standart Değerlendirmeler: Bu tür değerlendirmeler genellikle bireyin dikkat, odaklanma ve dürtüsellik düzeylerini ölçer. Bu testlerin tamamlanması yaklaşık bir ila iki saat arasında sürebilir.
 • Kapsamlı Değerlendirmeler: Bu, bireyin bilişsel fonksiyonlarını, öğrenme yeteneklerini, hafızasını ve diğer ilgili alanları inceleyen daha detaylı testleri içerir. Bu tür bir değerlendirmenin tamamlanması genellikle iki ile dört saat arasında değişebilir.
 • Yaşa Özgü Değerlendirmeler: Çocuklar için uygulanan testler, genellikle çocuğun yaşına uygun olarak tasarlanmıştır ve süreleri kısadır. Ancak yetişkinler için dikkat dağınıklığı testi veya ergenler için özel değerlendirmeler, daha kompleks sorunların değerlendirilmesini gerektirebilir ve bu nedenle daha uzun sürebilir.
 • Görüşmeler ve Gözlemler: DEHB testi sadece standartlaştırılmış testlerle sınırlı değildir. Uzmanlar, ailelerle veya bireyin kendisiyle yapılan görüşmelere veya doğal ortamlarda yapılan gözlemlere de başvurabilirler. Bu tür değerlendirmeler, süreyi uzatabilir.

DEHB testinin süresi değişkenlik gösterebilir. Ancak, doğru bir tanı için kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir, bu nedenle zaman alması doğaldır.

× Benimle iletişime geçin