Gaslighting Nedir? Gaslighting Teknikleri

Gaslighting, bir kişinin başka bir kişinin gerçeklik algısını ve özsaygısını zayıflatma ve kontrol etme sürecidir. Bu manipülatif bir taktiktir ve genellikle uzun süreli psikolojik şiddet ve duygusal istismarın bir parçasıdır. Bu kavram, 1938 yılında Patrick Hamilton tarafından yazılan “Gas Light” adlı oyun ve 1944 yapımı “Gaslight” adlı film eserlerinden esinlenilerek ortaya çıkmıştır. Bu eserlerde, bir adam, eşinin zihnini manipüle etmek amacıyla gaz lambalarının şiddetini kademeli olarak azaltır ve bunun eşinin hayal gücüyle ilişkili olduğunu öne sürer.

Gaslighting sürecinde kullanılan başlıca teknikler arasında yalan söyleme, suçlama, bilgi gizleme, çarpıtma ve çevreyi değiştirme bulunur. Manipülatör, hedefin gerçeklik algısını sarsmak için sürekli küçük veya büyük yalanlar söyleyerek onun güven duygusunu zedeleyebilir. Ayrıca, hedefi suçlama tekniğiyle manipülatör, hedefin duygularını ve kaygılarını geçersiz kılarak onu suçlu veya değersiz hissetmesine sebep olur.

Bunun yanı sıra, bilgi gizleme veya çarpıtma teknikleriyle manipülatör, hedefin gerçeklik algısını sorgulamasına neden olacak şekilde bilgiyi saklar veya değiştirerek onun kendi anlayışına ve yargılarına olan güvenini azaltır. İkilem yaratma tekniğinde ise, manipülatör, hedefi zorlu durumlarla karşı karşıya bırakarak onun iki olumsuz seçenek arasında tercih yapmak zorunda kalmasını sağlar. Bu durum, hedefin stres ve baskı altında kalmasına neden olur.

Çevreyi değiştirme tekniğiyle manipülatör, hedefin sosyal çevresiyle olan ilişkilerini zayıflatarak onun izole olmasına ve daha fazla kontrol edilebilir hale gelmesine katkıda bulunur. Gaslighting, hedefin psikolojik ve duygusal sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve genellikle ilişkilerde, iş yerinde veya aile içinde kullanılan tehlikeli bir manipülasyon tekniğidir. Bu tür zararlı iletişim süreçlerinin farkında olmak, bireylerin kendilerini koruyarak sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir.

Gaslighting Nedir?

Gaslighting, bir kişinin başka bir kişinin gerçeklik anlayışını ve özdeğerini sarsarak onu manipüle etme eylemidir. Bu tür bir davranış genellikle duygusal istismarın bir biçimidir ve çoğunlukla uzun süreli bir süreç içerisinde gerçekleşir.

 

Gaslighting Belirtileri

Gaslighting belirtileri, manipülasyonun mağduru olan bireyin yaşadığı duygusal ve zihinsel değişikliklerdir. Gaslighting, mağdurun gerçeklik algısını ve özgüvenini hedef alan zararlı bir psikolojik manipülasyon biçimidir. Bu tür bir manipülasyonun mağduru olan bireylerde aşağıdaki belirtiler gözlemlenebilir:

 1. Sürekli Şüphe: Gaslighting mağdurları, sürekli olarak kendi hafızalarını, duygularını ve düşüncelerini sorgularlar. Kendi gerçeklik algılarının doğruluğundan emin olamazlar ve manipülatörün yalanlarına inanma eğilimindedirler.
 2. Özgüven Kaybı: Gaslighting süreci boyunca, mağdurların özgüveni ve özsaygısı düşer. Kendi yeteneklerine ve yargılarına güvenmekte zorlanırlar.
 3. Kararsızlık: Gaslighting mağdurları, basit kararlar bile verirken zorlanabilirler. Kendi seçimlerine ve tercihlerine güvenmedikleri için, sürekli olarak başkalarının onayını ararlar.
 4. Duygusal Dalgalanmalar: Gaslighting sürecinde duygusal istikrarsızlık yaşanır. Mağdurlar, sürekli değişen duygularla başa çıkmak zorunda kalır ve bu durum, stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabilir.
 5. İzolasyon: Gaslighting mağdurları, sosyal çevrelerinden uzaklaşır ve kendilerini yalnız hissederler. Manipülatör, mağdurun diğer insanlarla ilişkisini zayıflatmaya çalışarak onun sosyal desteğini azaltır.
 6. Suçluluk ve Utanç Hissi: Gaslighting sürecinde mağdurlar, kendilerini sürekli olarak suçlu ve utanç içinde hissederler. Manipülatör, mağdurun duygularını ve düşüncelerini geçersiz kılarak onu değersiz hissettirir.
 7. Bağımlılık: Gaslighting mağdurları, zamanla manipülatöre bağımlı hale gelebilirler. Kendi gerçeklik algılarına ve yargılarına güvenemedikleri için, manipülatörün onayını ve desteğini ararlar.

Gaslighting belirtilerinin farkında olmak, mağdurların bu tür manipülasyonları tanımlamalarına ve baş etme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Profesyonel yardım alarak ve güçlü sosyal destek sistemleri oluşturarak, gaslighting mağdurları bu zorlu sürecin üstesinden gelebilmektedir.

 

Gaslighting Teknikleri

Gaslighting teknikleri, manipülatörlerin, mağdurların gerçeklik algısını ve özgüvenini sarsarak onları kontrol altında tutmak için kullandıkları psikolojik manipülasyon yöntemleridir. Bu teknikler şunları içerir:

 • Yalan Söyleme: Manipülatör, mağdurun gerçeklik algısını bozmak için sürekli olarak küçük ve büyük yalanlar söyler. Bu, mağdurun kendine güvenini zedeleyerek, manipülatöre daha fazla bağımlı hale gelmesine neden olur.
 • İnkar Etme: Manipülatör, mağdurun yaşadığı olayları veya duyguları inkar ederek onun gerçeklik algısını sorgulamasına neden olur. Bu teknik, mağdurun kendine güvenini zayıflatır ve manipülatörün kontrolünü pekiştirir.
 • Bilgi Gizleme veya Çarpıtma: Manipülatör, gerçekleri saklayarak veya çarpıtarak mağdurun gerçeklik algısını zedeleyebilir. Bu, mağdurun kendi anlayışına ve yargılarına olan güvenini azaltır.
 • Mağduru Suçlama: Manipülatör, mağdurun duygularını ve endişelerini geçersiz kılarak onu suçlu hissettirir. Bu, mağdurun kendini değersiz ve yetersiz hissetmesine yol açar.
 • İkilem Yaratma: Manipülatör, mağduru iki kötü seçenek arasında tercih yapmak zorunda bırakarak onun stres ve baskı altında kalmasını sağlar. Bu durum, mağdurun kendi karar verme yeteneğini sorgulamasına neden olur.
 • Çevreyi Değiştirme: Manipülatör, mağdurun sosyal çevresindeki insanlarla ilişkilerini bozar ve onu izole etmeye çalışır. Bu, mağdurun manipülatöre daha fazla bağımlı hale gelmesine ve sosyal destekten yoksun kalmasına neden olur.
 • Zamana Oynama: Manipülatör, zamanı kullanarak mağdurun gerçeklik algısını sorgulamasına neden olur. Örneğin, geçmişte yaşanan olayları çarpıtarak mağdurun hafızasını sorgulamasına yol açar.
 • Affetmeme: Manipülatör, mağdurun hatalarını sürekli hatırlatarak onun kendine güvenini zedeleyebilir. Bu, mağdurun sürekli olarak kendini suçlu ve değersiz hissetmesine yol açar.
Gaslighting Teknikleri

Gaslighting Testi

Gaslighting testi, bireylerin yaşadıkları ilişkilerde gaslighting belirtileri olup olmadığını değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. Bu test, bireylerin ilişkilerindeki potansiyel manipülasyon ve kötü muamele işaretlerini tanımalarına ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olabilir. Bir gaslighting testinde yer alabilecek sorulardan bazıları şunlardır:

 1. İlişkinizde sürekli olarak kendi hafızanızı ve gerçeklik algınızı sorguluyor musunuz?
 2. Eşiniz veya yakınınız, sizinle ilgili gerçekleri inkar ediyor veya çarpıtıyor mu?
 3. Sizinle konuşurken sürekli olarak küçük veya büyük yalanlar söylediğini fark ettiniz mi?
 4. Eşiniz veya yakınınız, sizin duygularınızı ve endişelerinizi geçersiz kılma veya küçümseme eğiliminde midir?
 5. Eşiniz veya yakınınız, sizin sosyal çevrenizi daraltmaya veya sizi izole etmeye çalışıyor mu?
 6. Eşiniz veya yakınınız, sizin karar verme yeteneğinizi sorgulamanıza neden olan ikilemler yaratıyor mu?
 7. Eşiniz veya yakınınız, geçmişteki hatalarınızı sürekli hatırlatarak veya affetmeyerek sizin kendinize güveninizi zedelemekte midir?
 8. Eşiniz veya yakınınızın söylediklerine göre, kendinizi sürekli olarak suçlu ve değersiz hissediyor musunuz?

Bu test kesin ve kapsamlı bir değerlendirme sunmamaktadır; ancak, gaslighting belirtilerinin farkında olmanıza ve yaşadığınız ilişkilerde daha sağlıklı sınırlar koymaya başlamanıza yardımcı olabilir. Eğer gaslighting belirtileri yaşıyorsanız, bir ruh sağlığı uzmanından destek alarak bu zorlu süreçten kurtulmanız mümkündür.

 

Gaslighting ile Başa Çıkma Yöntemleri

Gaslighting ile başa çıkma yöntemleri, manipülatif ve zararlı davranışlarla mücadele etmeye ve yaşanan ilişkilerde daha sağlıklı ve olumlu dinamikler kurmaya yardımcı olan stratejilerdir. Gaslighting ile başa çıkmak için uygulanabilecek bazı yöntemler şunlardır:

 • Farkındalık: Gaslighting belirtilerine dikkat etmek, manipülasyonun etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. İlişkide gaslighting belirtileri olduğuna dair şüpheler varsa, bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve bu tür davranışları tanımak önemlidir.
 • Özgüveni Güçlendirme: Gaslighting, mağdurun gerçeklik algısını ve özgüvenini zedelemeye yönelik olduğundan, kendi sezgilerine ve yargılarına güvenmeyi öğrenmek önemlidir. İç sesi dinleyerek ve duyguları, düşünceleri ve deneyimleri geçerli kabul ederek özgüven güçlendirilebilir.
 • Sağlıklı Sınırlar Belirleme: Gaslighting ile başa çıkmak için, kendine saygı göstermeyi öğrenmek ve ilişkilerde sağlıklı sınırlar belirlemek önemlidir. Manipülatif ve zararlı davranışlara karşı açık bir duruş sergileyerek ve sınırları netleştirerek, gaslighting’in etkilerini azaltabilir.
 • Güçlü Destek Sistemleri Oluşturma: Gaslighting mağdurları için sosyal destek büyük önem taşır. Aile, arkadaşlar ve sosya çevre ile sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurarak, gaslighting’in etkilerine karşı daha dirençli hale gelinir.
 • İletişim Becerilerini Geliştirme: Gaslighting ile başa çıkmak için, etkili iletişim becerilerini geliştirmek önemlidir. Duyguları ve düşünceleri açık ve dürüst bir şekilde ifade ederek, manipülatif ve zararlı davranışlara karşı savunma mekanizmaları güçlendirilebilir.
 • Profesyonel Yardım Alma: Gaslighting ile başa çıkmak zorlu bir süreç olabilir ve bu nedenle profesyonel yardım almak önemlidir. Bir terapist veya psikolog, gaslighting’in etkileriyle başa çıkma stratejileri geliştirmeye ve yaşanan ilişkilerde daha sağlıklı dinamikler kurmaya yardımcı olabilir.
 • Kendine Zaman Ayırma ve İyileşmeye Odaklanma: Gaslighting’in etkilerinden kurtulmak için, kendine zaman ayırmak ve iyileşmeye odaklanmak önemlidir. Fiziksel ve zihinsel sağlık için düzenli egzersiz, uyku ve beslenme gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek, iyileşme sürecine katkıda bulunabilir.

 

Gaslighting Tedavisi

Gaslighting, bir kişinin başka bir kişiyi manipüle etme ve kontrol etme amacıyla gerçeklik algılarını çarpıtmaya çalıştığı psikolojik bir taktiktir. Gaslighting kurbanı, zamanla güven duygusunu kaybeder ve gerçeklik algısı sarsılır. Bu durum, kişinin özgüvenini, benlik saygısını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Gaslighting tedavisi, kurbanın yaşadığı travmayı aşmasına ve yaşamlarını geri kazanmasına yardımcı olmak için önemlidir.

 • Profesyonel Yardım

Gaslighting sonrasında yaşanan travmanın atlatılması için bir psikolog, psikiyatrist veya lisanslı bir terapistten profesyonel destek almak önemlidir. Terapist, bireyin duygularını ve deneyimlerini anlamasına, sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmesine ve özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olacaktır.

 • Eğitim ve Bilgilendirme

Gaslighting’i anlamak ve bu tür manipülatif davranışların farkına varmak, tedavinin önemli bir bileşenidir. Birey, gaslighting’in ne olduğunu, nasıl işlediğini ve neden zararlı olduğunu öğrenerek bu durumun üstesinden gelmeye başlayabilir.

 • Destek Grupları

Gaslighting mağdurları için destek grupları, benzer deneyimler yaşayan diğer kişilerle bağlantı kurma ve deneyimlerini paylaşma imkanı sağlar. Bu gruplar, kişinin yalnız olmadığını ve başkalarının da benzer zorluklarla başa çıktığını anlamasına yardımcı olur.

 

Gaslighting Örnekleri

Gaslighting, bir kişinin başka bir kişiyi manipüle etmek ve kontrol etmek amacıyla gerçeklik algılarını çarpıtmaya çalıştığı bir psikolojik taktiktir. Bu taktik, hem kişisel ilişkilerde hem de iş yaşamında kullanılabilir. Gaslighting örnekleri şunlardır:

 • İnkâr: Bir kişi, başkalarına söylediği veya yaptığı bir şeyi inkâr ederek gaslighting yapabilir. Örneğin, bir eş, söylediği incitici sözleri inkâr ederek, partnerinin kendisine güvenini sarsabilir.
 • Bilgiyi saklama: Gaslighting yapan bir kişi, başkalarından bilgi saklayarak veya eksik bilgi vererek gerçeklik algısını çarpıtabilir. Örneğin, bir işveren, bir çalışana önemli bir projede yer alacağını söylemez ve sonra çalışanın projeden haberdar olmadığı için başarısız olduğunu iddia eder.
 • Hafife alma: Gaslighting yapan bir kişi, başkalarının duygularını veya düşüncelerini hafife alarak onların gerçeklik algısını çarpıtabilir. Örneğin, bir arkadaş, başka bir arkadaşının endişelerini küçümseyerek ve “şaka yapma” diyerek onu geçersiz kılabilir.
 • Karışıklık yaratma: Gaslighting yapan kişiler, başkalarının gerçeklik algısını çarpıtmak için bilerek karışıklık yaratabilir. Örneğin, bir kişi, başkalarının duyduğu bir söylentiyi yayarak ve sonra bu söylentiyi yalanlayarak, kişilerin güvendiği kaynaklar ve gerçekler hakkında şüphe uyandırabilir.
 • Yalan söyleme: Gaslighting yapan kişiler, başkalarının gerçeklik algısını çarpıtmak için yalan söyleyebilir. Örneğin, bir patron, bir çalışana iş arkadaşlarının onun hakkında olumsuz konuştuğunu söyleyerek, çalışanın iş arkadaşlarına güvensizlik duymasına neden olabilir.
 • Değişken tutumlar: Gaslighting yapan kişiler, başkalarını manipüle etmek için tutumlarını ve davranışlarını sürekli değiştirerek belirsizlik yaratabilir. Örneğin, bir ebeveyn, bir gün çocuğunu övgülerle yüceltirken, diğer gün aşağılayarak ve eleştirerek çocuğun kendine güvenini sarsabilir.

 

Kendi Kendine Gaslighting

Kendi kendine gaslighting, bir bireyin kendi gerçeklik algısını çarpıtarak, bilinçli veya bilinçsiz olarak kendi düşüncelerine, duygularına ve deneyimlerine şüpheyle yaklaştığı bir durumdur. Bu, çoğunlukla dışarıdan gaslighting’e maruz kalan bireylerin içselleştirilmiş bir yanıtıdır ve kendini şu yollarla gösterebilir:

 • Sürekli şüphe: Kendi kendine gaslighting yapan bireyler, kendi duygularını, düşüncelerini ve hafızalarını sürekli sorgularlar ve şüphe duyarlar. Bu, kendine güvensizlik ve hatalı karar vermeyle sonuçlanabilir.
 • Geçersizleştirme: Birey, kendi duygularını ve deneyimlerini sürekli olarak geçersiz kılarak veya küçümseyerek kendine gaslighting yapabilir. Bu, özgüven eksikliğine ve kendini ifade etmekte zorluk yaşamaya yol açabilir.
 • Kendi başarılarını küçümseme: Kendi kendine gaslighting yapan bireyler, başarılarını küçümseyebilir ve hak ettikleri övgü ve takdiri reddedebilirler. Bu, sürekli başarısızlık ve yetersizlik duygusuna yol açabilir.
 • Diğerlerinin görüşlerine aşırı önem atfetme: Birey, kendi iç sesine güvenmek yerine başkalarının görüşlerine ve düşüncelerine aşırı değer atfederek kendine gaslighting yapabilir. Bu, kendi değer yargıları ve düşünceleri üzerindeki güvenin azalmasına neden olabilir.
× Benimle iletişime geçin