Bulimia Nervoza Nedir? Bulimia Belirtileri Nelerdir?

Bulimia nervoza, yeme bozukluklarını tanımlayan bir durumdur. İlgili bireyler genellikle kontrol dışı yeme krizleri yaşarlar ve daha sonra aşırı yemeyi dengelemek için kompansatuar davranışlar gösterirler. Bu davranışlar genellikle kusma, aşırı egzersiz, oruç veya laksatif kullanmayı içerir. Bulimia nervoza, özellikle genç yetişkinler arasında yaygındır, ancak her yaşta ve her cinsiyetten insanı etkileyebilir.

Bulimia nervoza belirtileri hem fiziksel hem de psikolojik olabilir. Fiziksel belirtiler genellikle yüzde ve boyunda şişlik, dişlerde aşınma ve asit reflüsü gibi komplikasyonlar şeklinde görülür. Psikolojik belirtiler ise aşırı yeme krizleri, yoğun bir beden algısı kaygısı ve düşük özgüven içerebilir.

Bulimia Nervoza Nedir?

Bulimia nervoza, bireylerin kontrol dışı yeme krizleri yaşadığı ve bu durumu dengelemek adına sağlıksız yöntemler (örneğin, kusma, aşırı egzersiz, laksatif kullanımı) kullandığı bir yeme bozukluğudur. Bu hastalık genellikle vücut ağırlığı veya şekli konusunda yoğun endişe ile karakterizedir.

 

Bulimia Belirtileri Nelerdir?

Bulimia nervoza, aşırı yeme nöbetlerini kontrol edememe ve ardından gelen bir telafi etme davranışının olduğu bir yeme bozukluğudur. Bu telafi etme davranışı genellikle kusma, aşırı egzersiz yapma, oruç tutma veya laksatif (ishal yapıcı ilaç) kullanma şeklinde olur. Bulimia nervova’nın belirtileri genellikle şunlardır:

  • Kontrolsüz Yeme Nöbetleri: Bireyin belirli bir süre boyunca, normalden çok daha fazla miktarda yemek yemesi ve bu durumu kontrol edememesi.
  • Telafi Edici Davranışlar: Yeme nöbetlerinden sonra kilo almayı önlemek için yapılan eylemler. Bu, genellikle kusma, aşırı egzersiz, oruç tutma veya laksatif kullanma şeklinde olabilir.
  • Beden İmajı ve Kilo ile Obsesyon: Bireyin kendini değerlendirmesi ve öz değer duygusu büyük ölçüde beden şekli ve kilosuna bağlıdır.
  • Kilo dalgalanmaları: Bulimia nervosa olan kişiler genellikle normal veya aşırı kilolu olabilirler, bu da bozukluğu tanımada zorluk oluşturabilir.
  • Diş problemleri ve asit reflüsü: Sürekli kusma, dişlerde erozyona ve asit reflüsüne neden olabilir.
  • Dehidratasyon ve elektrolit dengesizliği: Kusma ve laksatif kullanımı dehidrasyona ve elektrolit dengesizliğine yol açabilir. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilir.
Bulimia Belirtileri Nelerdir?

Bulimia Nervoza Nedenleri

Bulimia nervoza nedenleri kesin olarak belirlenmemiş olsa da, araştırmalar genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörlerin hastalığın gelişiminde rol oynadığını göstermektedir.

  • Genetik Faktörler: Bulimia nervoza riski, yeme bozukluğu geçmişi olan aile üyeleri olan kişilerde daha yüksek olabilir. Bu, genetik bir eğilim olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, genetik faktörlerin tam rolü hala araştırma konusudur.
  • Biyolojik Faktörler: Biyolojik faktörler, özellikle beyindeki kimyasal maddeler ve vücut ağırlığını ve iştahı düzenleyen sistemlerle ilgili olabilir. Serotonin gibi belirli beyin kimyasallarının bulimia nervoza gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir.
  • Çevresel Faktörler: Bireyin sosyal ve kültürel çevresi, bulimia nervoza riskini etkileyebilir. Toplumun zayıflığı idealize etmesi ve vücut görüntüsü üzerindeki baskı, yeme bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir. Ayrıca, yaşam stresleri ve geçmişte yaşanan travma da riski artırabilir.
  • Psikolojik Faktörler: Kişilik özellikleri ve diğer psikolojik bozukluklar bulimia nervoza riskini etkileyebilir. Mükemmeliyetçilik, düşük özgüven, depresyon, anksiyete bozuklukları ve obsesif-kompulsif bozukluk bulimia nervoza ile ilişkili olabilir.

Bu faktörlerin her biri kendi başına bulimia nervoza nedeni olmayabilir, ancak birlikte etkileşim halinde bireyin bulimia nervoza geliştirme riskini artırabilir. Her bireyin durumu benzersizdir ve bulimia nervoza gelişiminin nedenleri kişiden kişiye değişir. Bu nedenle, bir kişi bulimia nervoza belirtileri gösteriyorsa, profesyonel bir sağlık hizmetleri sağlayıcısına başvurması önemlidir.

 

Bulimia Testi

Bulimia nervoza’nın tanısı, genellikle psikiyatrik değerlendirmeyi içeren kapsamlı bir süreç gerektirir. Özbildirim ölçekleri, yeme davranışları, düşünceler ve duygular hakkında derinlemesine sorular, fiziksel bir muayene ve laboratuvar testleri, bu tanı sürecinin bir parçası olabilir. Uzman bir psikiyatrist, tanı koyma sürecinde tüm bu unsurları değerlendirerek bulimia nervoza’nın varlığını belirler.

 

Bulimia Nervoza Tedavisi

Bulimia nervozanın tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve genellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve ilaç tedavisini içerir. BDT, bireyin yeme davranışları ve beden imajı hakkındaki düşüncelerini ve inançlarını değiştirmeye odaklanır. Bu terapi, bireyin kendine zarar verici yeme davranışlarını tanımasına ve bu davranışları sağlıklı olanlarla değiştirmesine yardımcı olur.

Her zaman olduğu gibi, yeme bozukluğu olan bir kişi, hastalığın doğasını ve tedavisini anlamak için gereken profesyonel rehberliği ve desteği almalıdır. Bulimia nervozanın ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonları olduğundan, tedavi sürecinin hızla başlaması oldukça önemlidir.

 

Anoreksiya ve Bulimia Farkı

Anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza arasındaki temel fark, bireylerin yeme davranışları ve vücut ağırlığına olan yaklaşımlarıdır. Anoreksiya nervoza olan kişiler genellikle aşırı zayıftır ve yeterince yememe eğilimindedirler. Bulimia nervoza olan kişiler genellikle normal veya aşırı kilolu olabilir ve kontrolsüz yeme krizlerinden sonra kompansatuar davranışlar sergilerler.

 

Bulimia Hastalığı Nasıl Başlar?

Bulimia nervoza genellikle genç yetişkinlik döneminde başlar ve bazen bir diyetle veya yoğun kilo verme çabasıyla tetiklenir. Bireyler genellikle başlangıçta yeme krizlerini ve kompansatuar davranışları kontrol edebilirler, ancak zamanla bu durum genellikle kontrol dışı hale gelir.

 

Bulimia Hastalığı Nasıl Geçer?

Bulimia nervoza tedavisi genellikle profesyonel yardım gerektirir. Uygun tedavi ile, birçok kişi bulimia nervoza belirtilerini yönetebilir ve normal yeme davranışlarını yeniden kazanabilir. Tedavi genellikle bilişsel davranışçı terapiyi, diyetisyenle çalışmayı ve bazen ilaçları içerir.

 

Bulimia Tedavi Edilmezse Hangi Sorunlar Yaşanabilir?

Bulimia nervoza tedavi edilmediği durumda, bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden etkileri olabilir.

Fiziksel olarak, bulimia nervoza’nın en yaygın komplikasyonları genellikle kusma nedeniyle oluşur. Özellikle, sık kusma diş minesi erozyonuna, diş çürüklerine ve diş kaybına yol açabilir, çünkü mide asidi dişlerin yapısını zedeler. Bunun yanında, sürekli kusma yemek borusunda yaralara ve iltihaplara yol açabilir. Ayrıca, bulimia nervoza’daki aşırı yeme nöbetleri, midede aşırı genişlemeye neden olarak mide yırtılmasına da yol açabilir. Ayrıca, sık kusma ve laksatif kullanımı elektrolit dengesizliğine ve dehidrasyona neden olabilir. Bu durumlar, kalp ritim bozuklukları ve böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilir.

Psikolojik olarak, bulimia nervoza genellikle depresyon, anksiyete bozuklukları ve madde kullanım bozuklukları ile ilişkilidir. Bu durumlar, bulimia nervoza’nın etkilerini daha da kötüleştirebilir ve kişinin genel yaşam kalitesini ve işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonlar nedeniyle, bulimia nervoza olan bir bireyin bir ruh sağlığı uzmanından destek alması hayati önem taşır.

× Benimle iletişime geçin