Bebeklerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), genellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda teşhis edilir, ancak belirtiler bebeklik döneminde de gözlenebilir. Bebeklerde DEHB’in tanısı zordur çünkü bu dönemdeki davranışlar genellikle gelişim sürecinin normal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak, bazı belirtiler gözlemlenebilir.

 • Kısa Dikkat Süresi: Bebeklerin bir oyuncak veya etkinlikle çok kısa süre ilgilenmesi ve kolayca dikkatinin dağılması.
 • Kolayca Rahatsız Olma: Normal aktivitelerinden kolayca rahatsız olma veya sık sık ağlama.
 • Duyusal Hassasiyet: Sese, ışığa veya dokunmaya aşırı duyarlılık.
 • Aşırı Hareketlilik: Bebeğin normalden daha fazla hareketli olması, sakin duramama hali.
 • Düzensiz Uyku Alışkanlıkları: Normalden daha az uyuma veya sık sık uykudan uyanma.

DEHB belirtileri her çocukta farklılık gösterebilir ve zaman içinde değişebilir. Bu belirtiler bazen bebeklik döneminde net olmayabilir ve çocuğun büyüdükçe daha belirgin hale gelebilir. DEHB teşhisi ve tedavisi konusunda erken müdahale önemlidir ve bu, çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyebilir.

 

Bebeklerde Dikkat Eksikliği Belirtileri

 

Dikkat eksikliği, bebeklerde ve küçük çocuklarda bazen gözden kaçabilen bir durumdur. Bu yaş grubunda, bebeklerin doğal olarak kısa dikkat sürelerine sahip olması, bazen belirtilerin normal gelişim varyasyonları içinde değerlendirilmesine neden olur. Ancak, bazı durumlarda bebeklerin dikkat eksikliği belirtileri göstermesi, ileriki yaşlarda DEHB’in erken işaretleri olabilir. Dikkat eksikliği belirtileri:

 • Kısa Dikkat Süresi: Bebeklerin oyuncağı veya etkinliği çabucak bırakması ve sık sık ilgi odağını değiştirmesi.
 • Kolayca Dikkatinin Dağılması: Bebeklerin dış uyarıcılara (sesler, hareketler) aşırı tepki vermesi ve bu uyarıcılar tarafından kolayca dikkatinin dağılması.
 • Öğrenme Güçlükleri: Yaşına uygun basit oyunlar veya etkinliklerde öğrenme ve adapte olma güçlükleri gösterebilirler.
 • Odaklanma Sorunları: Belirli bir aktiviteye veya oyuncağa odaklanmakta zorlanma.

Bu belirtiler her bebekte farklılık gösterebilir ve çocuğun gelişim sürecine bağlı olarak değişebilir. Özellikle, dikkat eksikliği belirtileri gösteren bebeklerin aileleri, çocuğun davranışlarını ve gelişimini yakından takip etmeli ve gerektiğinde erken müdahale için bir uzmana başvurmalıdır.

 

1 Yaş Bebekte Dikkat Eksikliği Belirtileri

 

Bir yaşındaki bebeklerde dikkat eksikliği belirtilerinin tanımlanması, çocuğun gelişimsel özelliklerine dikkat edilerek yapılmalıdır. Bu yaş grubunda bebeklerin dikkat süreleri doğal olarak kısa olabilir, ancak bazı durumlar dikkat eksikliğinin erken işaretleri olabilir. Bu belirtiler şunlardır:

 • Dikkat Süresinin Kısalığı: Bir yaşındaki bebekler genellikle çeşitli oyuncaklar ve etkinlikler arasında hızlı geçiş yapar. Ancak, herhangi bir etkinlik veya oyuncağa 2-3 dakikadan daha kısa süre ilgi gösterememe, dikkat eksikliği belirtisi olabilir.
 • Kolayca Rahatsız Olma ve Ağlama: Normal oyun ve etkinlikler sırasında sürekli rahatsızlık hissetme ve ağlama, bebekte dikkatle ilişkili zorlukların işareti olabilir.
 • Sakinleşmede Zorluk: Bebeğin sakinleştirici aktivitelerle rahatlamada zorluk çekmesi, özellikle uyku öncesi rutinlerde bu durum gözlemlenebilir.

 

2 Yaş Dikkat Eksikliği Belirtileri

 

İki yaşındaki çocuklarda dikkat eksikliği belirtileri, biraz daha net olarak gözlemlenebilir. Bu yaşta, çocukların belirli bir oyun veya etkinlik üzerinde daha uzun süre odaklanabilmeleri beklenir. Bu belirtiler şunlardır:

 • Etkinlik Değiştirmede Sıklık: İki yaşındaki çocuklar biraz daha uzun süre aynı etkinlikle meşgul olabilmelidir. Sık etkinlik değiştirme, çocuğun odaklanma sorunu yaşadığının bir işareti olabilir.
 • Öğrenme Sürecinde Zorlanma: Basit bulmacalar, şekil eşleştirme oyunları gibi yaşı için uygun etkinliklerde zorlanma, dikkat eksikliğiyle ilişkilendirilebilir.
 • Dil Gelişiminde Gecikme: Dil gelişimi ve dikkat becerileri birbiriyle ilişkilidir. İki yaşında sözcük dağarcığının gelişmemesi veya basit cümleler kurmada zorlanma da dikkate alınmalıdır.

 

Bebeklerde Hiperaktivite Belirtileri

 

Hiperaktivite, bebeklerde ve küçük çocuklarda dikkatli bir gözlem ve değerlendirme gerektiren bir durumdur. Hiperaktivite, sadece aşırı hareketlilik olarak değil, aynı zamanda bebeklerin davranışsal ve duygusal tepkilerinde de kendini gösterir. Hiperaktiviteye işaret eden davranışlar şunlardır:

 • Aşırı Hareketlilik: Bebeklerin sürekli hareket halinde olması, otururken veya yatarak dinlenme durumlarında bile durmaksızın kıpırdanması. Bu, sakinleştirici aktivitelere veya rutinlere rağmen devam edebilir.
 • Uykusuzluk ve Uykuya Dalma Güçlüğü: Bebeklerin düzenli uyku düzenine girememesi, uykuya dalma ve uykuda kalma konusunda zorluk çekmesi. Huzursuz bir uyku düzeni de bu kategoride değerlendirilebilir.
 • Aşırı Tepkisel Davranışlar: Ani sesler, ışıklar veya dokunma gibi dış uyarıcılara aşırı ve hızlı tepki gösterme. Bu, bazen aşırı gülme veya ağlama nöbetleri şeklinde de ortaya çıkabilir.
 • Yemek Yeme Problemleri: Huzursuz yemek yeme alışkanlıkları, sürekli hareket halindeyken yemek yemeye çalışma.
 • Rahatlamada Zorluk: Sakinleştirici etkinliklere, örneğin hafif müzik dinlemeye veya masaja tepki vermeme veya bu aktivitelerden huzursuzluk duyma.

Hiperaktivite belirtileri, bazı bebeklerde daha belirgin iken, bazılarında daha az fark edilir olabilir. Bu belirtiler genellikle bebeklik döneminde başlar ve çocuk büyüdükçe daha net olarak tanımlanabilir.

Bebeklerde Hiperaktivite Belirtileri

1 Yaş Bebeklerde Hiperaktivite Belirtileri

 

Bir yaşındaki bebeklerde hiperaktivite belirtileri, gelişimsel özelliklere özgü davranışlarla karıştırılmamalıdır. Bu dönemdeki bebekler doğal olarak hareketli ve keşfetme eğilimindedirler, ancak hiperaktivite durumunda bu hareketlilik normalden fazla olabilir. Bu belirtiler şunlardır:

 • Sürekli Hareket Halinde Olma: Normal keşfetme davranışının ötesinde, durmaksızın hareket eden, sakinleşmekte zorlanan ve sürekli kıpır kıpır olan bebeklerde hiperaktivite belirtileri görülebilir.
 • Uyku Düzeninde Zorluklar: Uyku düzeninin düzensiz olması, uykuya dalma ve uykuda kalmada zorlanma. Uykusuzluk ve gece sık uyanma hiperaktivite ile ilişkili olabilir.
 • Aşırı Tepkisel Davranışlar: Normalden daha şiddetli ağlama nöbetleri veya aşırı gülme gibi aşırı duygusal tepkiler.

 

2 Yaş Bebeklerde Hiperaktivite Belirtileri

 

İki yaşındaki bebeklerde hiperaktivite belirtileri, genellikle daha belirgin hale gelir. Bu yaşta çocukların hareketleri daha koordine olur, ancak hiperaktif çocuklarda bu hareketler kontrol edilemez bir şekilde olabilir. Bu belirtiler şunlardır:

 • Kontrol Edilemez Hareketler: Sürekli koşma, zıplama ve durmadan hareket etme eğilimi. Bu çocuklar sık sık düşebilir ve zarar görebilir.
 • Sürekli Aktivite İhtiyacı: Durmaksızın yeni bir aktivite arayışı içinde olma, oynadığı oyuncaklardan hızlıca sıkılma.

 

Bebeklerde Dikkat Eksikliği Neden Olur?

 

Dikkat eksikliği, bebekler ve küçük çocuklar arasında gözlemlenebilen karmaşık bir durumdur. Bu durumun kökeninde çeşitli biyolojik ve çevresel etmenler yer alabilir. Bebeklerde dikkat eksikliğinin nedenleri, genetik yapıdan çevresel faktörlere kadar geniş bir yelpazede incelenir.

 • Ailevi Yatkınlık: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) aileler arasında görülme sıklığı, genetik bir yatkınlık olduğunu göstermektedir.
 • Genetik Çeşitlilik: Belirli genetik yapılar, dikkat eksikliği riskini artırabilir.
 • Erken Doğum: Erken doğan bebeklerin beyin gelişimi, tam süreli doğan bebeklere göre farklı olabilir, bu da dikkat eksikliği riskini artırabilir.
 • Anne Karnındaki Maruziyetler: Gebelik sırasında alkol, sigara ve bazı ilaçların kullanımı, bebeğin beyin gelişimini etkileyebilir.
 • Uyarıcıların Niteliği: Çevresel uyarıcıların fazlalığı veya yetersizliği, dikkat sürelerini ve dikkat dağılmasını etkileyebilir.
 • Sosyal ve Ailevi İletişim: Bebeğin sosyal çevresi ve aile içindeki etkileşim tarzı, dikkat gelişimini etkileyebilir.
 • Beslenme ve Sağlık Durumu: Yetersiz beslenme veya belirli sağlık sorunları, dikkat eksikliğine katkıda bulunabilir.
 • Erken Çocuklukta Yaşanan Travmalar: Erken yaşta yaşanan stres ve travmalar, beyin gelişimini ve dikkat mekanizmalarını etkileyebilir.

Bebeklerde dikkat eksikliğinin tanı ve tedavisi için bu etmenlerin her birinin dikkatle değerlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle, dikkat eksikliği belirtileri gözlemlenen bebeklerin durumunun profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve erken müdahale programlarının uygulanması önerilir.

 

Bebeklerde Dikkat Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

 

Bebeklerde dikkat eksikliğini tanımlamak, erken çocukluk döneminin doğal gelişimsel değişkenlikleri nedeniyle zor olabilir. Ancak, ebeveynler ve sağlık profesyonelleri tarafından yapılan dikkatli gözlemler ve gelişim takipleri, bu durumu anlamada önemli rol oynar.

 • Yaşıtlarıyla Karşılaştırma: Bebeğin yaşıtlarıyla karşılaştırmalı olarak dikkat süresi ve odaklanma becerilerini değerlendirme.
 • Gelişimsel Dönüm Noktaları: Bebeğin gelişimsel dönüm noktalarına ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi. Örneğin, belirli bir yaşta beklenen dil ve sosyal etkileşim becerileri.
 • Ebeveyn ve Bakıcı Gözlemleri: Günlük aktivitelerde ve rutinlerde dikkat eksikliği belirtilerinin gözlemlenmesi.
 • Erken Müdahale Değerlendirmesi: Eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler, çocuğun gelişimindeki dikkat eksikliği işaretlerini belirleyebilir.
 • Davranışsal ve Gelişimsel Değerlendirme: Çocuk psikoloğu veya çocuk psikiyatristi tarafından yapılan değerlendirmeler, dikkat eksikliğinin altında yatan nedenleri ve çocuğun ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olabilir.

Dikkat eksikliğinin erken dönemde tanınması ve müdahale edilmesi, çocuğun gelişimsel potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için önemlidir. Bu nedenle, ebeveynlerin ve bakıcıların, çocuklarının gelişimindeki herhangi bir anormal durumu fark ettiklerinde bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir.

 

Bebeklerde Dikkat Eksikliği Tedavisi

 

Bebeklerde dikkat eksikliği tedavisi, erken yaşlardaki müdahalelerin çocuğun gelişimi üzerinde uzun vadeli olumlu etkileri olabileceği anlayışıyla yaklaşılmalıdır. Tedavi, bebeğin bireysel ihtiyaçlarına ve gelişim düzeyine göre özelleştirilmelidir.

 • Bireyselleştirilmiş Müdahale Planları: Çocuğun özel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan erken müdahale planları, dikkat eksikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Gelişimsel Destek: Motor beceriler, dil gelişimi ve sosyal becerilerin desteklenmesi, erken müdahale programlarının temel bileşenlerindendir.
 • Davranış Yönetimi Teknikleri: Ebeveynlere, çocuğun dikkatini çekebilecek ve sürdürebilecek etkinlikler konusunda rehberlik edilmesi.
 • Ev Ortamının Düzenlenmesi: Uyarıcıların azaltılması ve çocuğun dikkatini dağıtabilecek faktörlerin kontrol altına alınması.
 • Oyun Terapisi: Oyun, çocukların öğrenme ve keşfetme süreçlerinde doğal bir yoldur. Oyun terapisi, dikkat eksikliği olan çocukların odaklanma becerilerini geliştirebilir.
 • Davranışsal Stratejiler: Pozitif pekiştirme ve sınırların belirlenmesi gibi davranışsal stratejiler, dikkat sürelerini ve odaklanma yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olabilir.
 • Dil Gelişimini Destekleyici Aktiviteler: Hikaye anlatımı, şarkılar ve diyalog kurma, dil becerilerini ve dolayısıyla dikkat becerilerini geliştirmek için kullanılabilir.

Dikkat eksikliği tedavisi, çocuğun gelişimine özgü ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle, tedavi sürecinin her aşamasında çocuk psikoloğu, psikiyatristi ve diğer ilgili sağlık profesyonelleri ile yakın işbirliği içinde olmak önemlidir.

× Benimle iletişime geçin